Nieuwbouw

 • Amstelwijck

  Dordrecht heeft een grote woningbouwopgave. Amstelwijck is een van de weinige plekken waar Dordrecht kan uitbreiden. Hier is ruimte voor ongeveer 800 woningen in de komende jaren. Het wordt een nieuw woongebied in een groene omgeving. Amstelwijck is wonen in seizoenen!

 • Oudland

  Dordrecht staat voor een grote woningbouwopgave. Een van de locaties waar plek is om nieuwe woningen te bouwen is het oude terrein van voetbalclub OMC. Naam van het project: Oudland.

 • Leerpark/Nieuw Land van Valk

  De gemeente Dordrecht, scholen en diverse bedrijven en instellingen werken samen aan de ontwikkeling van het Leerpark.

 • Stadswerven

  Op het kruispunt van de Beneden Merwede, Noord en Oude Maas bouwen we aan de nieuwe wijk Stadswerven.

 • Wilgenwende

  In 2005 heeft de gemeente heeft haar medewerking verleend aan het plan van Am/Wonen en Amvest voor de aanleg van een nieuwe woonwijk aan de rand van Dordrecht.

 • Vlijweide

  Aan de Noordendijk staan enkele scholen. De technische staat van de schoolgebouwen is slecht. De scholen verhuizen om die reden naar een andere plek.

 • Oranjepark

  De huidige brandweerkazerne op het Oranjepark is te groot en verouderd. Daarom bouwen we op het Oranjepark een nieuwe uitrukpost voor de brandweer.