Nieuwbouw

 • Leerpark/Nieuw Land van Valk

  De gemeente Dordrecht, scholen en diverse bedrijven en instellingen werken samen aan de ontwikkeling van het Leerpark.

 • Stadswerven

  Op het kruispunt van de Beneden Merwede, Noord en Oude Maas ontstaat de nieuwe wijk Stadswerven.

 • Wilgenwende

  In 2005 heeft de gemeente heeft haar medewerking verleend aan het plan van Am/Wonen en Amvest voor de aanleg van een nieuwe woonwijk aan de rand van Dordrecht.

 • Vlijweide

  Aan de Noordendijk staan enkele scholen. De technische staat van de schoolgebouwen is slecht. De scholen verhuizen om die reden naar een andere plek.

 • Oranjepark

  De huidige brandweerkazerne op het Oranjepark is te groot en verouderd. Daarom bouwt de gemeente op het Oranjepark een nieuwe uitrukpost voor de brandweer. De nieuwe brandweerkazerne wordt kleiner dan de huidige kazerne. Dit biedt mogelijkheden voor herontwikkeling van de rest van het terrein. De gemeente Dordrecht wil extra woningen bouwen. Het Oranjepark is een uitstekende locatie voor woningen.