Nieuwbouw

 • Leerpark/Nieuw Land van Valk

  De gemeente Dordrecht, scholen en diverse bedrijven en instellingen werken samen aan de ontwikkeling van het Leerpark.

 • Stadswerven

  Op het kruispunt van de Beneden Merwede, Noord en Oude Maas ontstaat de nieuwe wijk Stadswerven.

 • Wilgenwende

  In 2005 heeft de gemeente heeft haar medewerking verleend aan het plan van Am/Wonen en Amvest voor de aanleg van een nieuwe woonwijk aan de rand van Dordrecht.

 • Scholencluster Noordendijk

  Aan de rand van het centrum ligt een cluster van scholen. Het gebied – dat goed ontsloten is richting A16 en N3 – beslaat in totaal zo’n 3,5 hectare. Vanwege de technische staat van de schoolgebouwen, zullen de scholen verhuizen naar een andere locatie. Onlangs is een van de schoolgebouwen met gymzalen gesloopt, de drie overige scholen zijn op dit moment nog in gebruik. Uiteindelijk zullen alle vier de panden gesloopt worden, hiermee komt het plangebied op korte termijn vrij.

 • Oranjepark

  26 juni 2019

  De huidige brandweerkazerne op het Oranjepark is te groot en verouderd. Daarom bouwt de gemeente op het Oranjepark een nieuwe uitrukpost voor de brandweer. De nieuwe brandweerkazerne wordt kleiner dan de huidige kazerne. Dit biedt mogelijkheden voor herontwikkeling van de rest van het terrein. De gemeente Dordrecht wil extra woningen bouwen. Het Oranjepark is een uitstekende locatie voor woningen.