Nieuwbouw

 • Amstelwijck

  Dordrecht heeft een grote woningbouwopgave. Amstelwijck is een van de weinige plekken waar Dordrecht kan uitbreiden. Hier is ruimte voor ongeveer 800 woningen in de komende jaren.

 • Oranjepark

  Aan het Oranjepark ontwikkelen Dudok Real Estate en de gemeente de plek van de oude brandweerkazerne (naast het Johan de Witt gymnasium) en het vroegere pand van het Leger des Heils aan de Dubbeldamseweg-Noord.

 • Oudland

  Op het oude terrein van voetbalclub OMC in Dubbeldam komen nieuwe huizen. Het 3.8 hectare grote terrein biedt ruimte aan 75 nieuwbouwwoningen.

 • Stadswerven

  Op het kruispunt van de Beneden Merwede, Noord en Oude Maas bouwen we aan de nieuwe wijk Stadswerven.

 • Vlijweide

  Aan de Noordendijk staan enkele scholen. De technische staat van de schoolgebouwen is slecht. De scholen verhuizen om die reden naar een andere plek. We noemen dit gebied Vlijweide.

 • Wilgenwende

  In 2005 heeft de gemeente heeft haar medewerking verleend aan het plan van Am/Wonen en Amvest voor de aanleg van een nieuwe woonwijk aan de rand van Dordrecht.

 • Charlotte de Bourbonstraat en omgeving

  In de wijk Nieuw-Krispijn is de ontwikkeling van de Charlotte de Bourbonstraat en omgeving in volle gang. We werken samen hard om de wijk nog mooier te maken.