Charlotte de Bourbonstraat en omgeving

In de wijk Nieuw-Krispijn is de ontwikkeling van de Charlotte de Bourbonstraat en omgeving in volle gang. We werken samen hard om de wijk nog mooier te maken.

Woningbouw

De woningcorporaties Trivire en Woonbron bouwen in deze wijk aan nieuwbouw sociale huurwoningen – en appartementen. Trivire bouwt aan het 'Rode Dorp', Woonbron aan het 'Witte Dorp'.

Rode Dorp

Woningcorporatie Trivire bouwt in het Rode Dorp 114 sociale huurwoningen terug. Het gaat om 66 eengezinswoningen en 48 (galerij)appartementen. Lugten Malschaert Architecten uit Dordrecht heeft het ontwerp voor de woningen gemaakt. Trivire is in het laatste kwartaal van 2022 gestart met de bouw. Ze verwachten de eerste woningen in het derde kwartaal van 2023 te kunnen opleveren. Onderstaande afbeeldingen geven impressie van het Rode Dorp. Ondanks de naam worden er vooral lichte bakstenen gebruikt.    

Afbeelding1

Afbeelding2

Afbeelding3_rodedorp

Witte Dorp

Woningcorporatie Woonbron bouwt in het Witte Dorp 149 woningen terug. Het gaat om 39 sociale eengezinswoningen, 90 sociale (galerij)appartementen en 14 koopwoningen. Architectenbureau KAW heeft het ontwerp voor de woningen gemaakt. De sloop van de leegstaande huurwoningen van Woonbron staat gepland vanaf oktober 2023. De bouw van de woningen start zoals het er nu naar uitziet in april 2024. Onderstaande afbeeldingen geven impressie van het Witte Dorp. Ondanks de naam worden er vooral rode bakstenen gebruikt.

wittedorp1

wittedorp2     

Herinrichting openbaar gebied

De openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting. De Charlotte Bourbonstraat wordt autovrij en krijgt brede, groene plantsoenen, waardoor een fiets- en voetpad loopt. Daardoor ontstaat straks een groene ader in de wijk, die van de begraafplaats tot aan het Weizigtpark loopt. Door deze groene manier van inrichten kan eventuele schade door klimaatverandering in de toekomst deels worden beperkt. Door de nieuwe inrichting verandert ook de parkeersituatie. De werkzaamheden aan het openbaar gebied worden hieronder toegelicht.

Rioolvervanging

In de Charlotte de Bourbonstraat, Mariannestraat, Anna Paulownastraat en de Frederiksstraat wordt het riool vervangen. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande verharding en het plaatsen van een hemelwater riool. Als gevolg van de rioolvervanging komt de Mariannestraat hoger te liggen. Voor de woningen in de Mariannestraat 2 t/m 32 worden de voortuinen opgehoogd.  

Kabels en leidingen

In de Anna Paulownastraat en Frederikstraat wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de gas- en waterleiding. Ook worden de kabels en leidingen vervangen, vernieuwd of nieuw aangebracht.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de gemeente? Neem dan contact op met de heer B. van Hooff. Dit kan via telefoonnummer 078 - 770 50 32 of stuur een e-mail naar b.van.hooff@dordrecht.nl.