Oranjepark

De huidige brandweerkazerne op het Oranjepark is te groot en verouderd. Daarom bouwt de gemeente op het Oranjepark een nieuwe uitrukpost voor de brandweer. De nieuwe brandweerkazerne wordt kleiner dan de huidige kazerne. Dit biedt mogelijkheden voor herontwikkeling van de rest van het terrein. De gemeente Dordrecht wil extra woningen bouwen. Het Oranjepark is een uitstekende locatie voor woningen.

Voor de woningbouw werkt de gemeente samen met Dudok projectontwikkeling B.V.. Een eerste idee voor woningbouw (website Dudok) hebben we in november 2018 met de omliggende bewoners gedeeld.

Klankbordgroep

Deze herontwikkeling vindt soms plaats op erg kleine afstand van bestaande woningen. Een goede afstemming en samenwerking met de bewoners is daarom erg belangrijkrijk voor het slagen van het project. De gemeente en Dudok werken het plan voor de woningen op het Oranjepark verder uit. Dit doen we samen met een klankbordgroep van bewoners.

Tijdelijke brandweerkazerne

Tijdens de sloop en nieuwbouw van de brandweerkazerne moet de uitrukpost van de brandweer wel in bedrijf blijven. Daarom is er een tijdelijke uitrukpost op het parkeerterrein Energiehuis.

Omgeving

Het Oranjepark ligt binnen de 19de eeuwse Schil op loopafstand van het station en het centrum van Dordrecht. Het dichtbij gelegen Park Merwestein, het historische centrum en de gezellige buurtwinkels aan de Reeweg Oost, maken het Oranjepark een aantrekkelijke plek om te wonen.