Oranjepark

Aan het Oranjepark ontwikkelen Dudok Real Estate en de gemeente de plek van de oude brandweerkazerne (naast het Johan de Witt gymnasium) en het vroegere pand van het Leger des Heils aan de Dubbeldamseweg-Noord.

Dudok Real Estate bouwt op het terrein een modern en groene woonhof. De gemeente vervangt de brandweerkazerne door een nieuwe uitrukpost van de brandweer. 

Sloop en nieuwbouw

De oude brandweerkazerne en het pand van het Leger des Heils zijn inmiddels gesloopt. De kazerne was sterk verouderd en niet meer geschikt. De nieuwe uitrukpost wordt gebouwd voor de toekomst en is kleiner dan de oude kazerne. Op het overige deel van het terrein komt groen woonhof met 29 woningen. Arons & Gelauff architecten heeft een ontwerp gemaakt voor de woningen en de nieuwe uitrukpost. More Landscape heeft het landschappelijke ontwerp gemaakt van het groene woonhof.

Impressie van de nieuwe woningen op het OranjeparkSchets van nieuwe brandweerkazerne op het Oranjepark

Planning

Na de sloop en sanering wordt de grond geschikt gemaakt om te bouwen. Daarna start Bouwonderneming Stout in opdracht van Dudok met de bouw van de woningen. Dat is naar verwachting april 2023. De bouw van de nieuwe brandweerkazerne volgt later.

Informatie

Meer informatie over de verkoop van de woningen en de woningbouw vindt u op blikkopwonen.nl.