Wilgenwende

In 2005 heeft de gemeente heeft haar medewerking verleend aan het plan van Am/Wonen en Amvest voor de aanleg van een nieuwe woonwijk aan de rand van Dordrecht.

De woonwijk (Wilgenwende) omvat 620 woningen en grenst aan het spoor, de N3, de Smitsweg en Wieldrechtse Zeedijk en wordt doorkruist door een hoogspanningsleiding.

Kijk voor meer informatie op de websites:

Het huidige bestemmingsplan Smitsweg is in 2010 in werking getreden.