Vlijweide

Aan de Noordendijk staan enkele scholen. De technische staat van de schoolgebouwen is slecht. De scholen verhuizen om die reden naar een andere plek. We noemen dit gebied Vlijweide.

Waar ligt dit gebied?

Vlijweide ligt tussen de Nagtegaalplaats en de Baden-Powelllaan. We willen op deze plek bijzondere woningen bouwen voor mensen met een hoger inkomen.

Wat komt er?

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied is dat de nieuwe huizen aansluiten bij de omgeving. Gekozen is voor een ‘rustig en groen’ leefmilieu. Daarmee zetten we duidelijk in op de aanwezige groene en blauwe kwaliteiten van het gebied.  En ook de duurdere woonmilieus in de omgeving.

Tijdelijk beheer braakliggend terrein

Op het braakliggende terrein heeft vereniging Tussentij zich gevestigd met tiny houses. Het terrein hebben we zo ingericht dat bewoners, van jong tot oud, uit de wijken rondom het terrein elkaar kunnen ontmoeten. Ook kunnen ze meedoen aan verschillende activiteiten. 

Update project Vlijweide lente 2024: wijziging in het vastgestelde bestemmingsplan

Op dit moment loopt er een beroep bij de Raad van State over het bestemmingsplan Vlijweide. Dit beroep gaat over een wijziging op het bestemmingsplan waardoor de groenstrook langs de zuidoever van de Vlij niet gebruikt mag worden als erf. En dat er geen hoofd- en bijgebouwen gebouwd mogen worden.

In het bestemmingsplan dat op 7 februari 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt de groenstrook langs de zuidoever van de Vlij beschermd en behouden door het gebied een bestemming met de functieaanduiding 'structuurbepalend groen' te geven. Hierdoor is de aanwezige bomenrij beschermd, maar dit sluit niet uit dat er in dit gebied hoofd- of bijgebouwen gebouwd mogen worden. Daarom is er in 2023 op dit punt een beroep ingesteld bij de Raad van State.

Door het vastgestelde bestemmingsplan aan te passen met deze wijziging, kan het beroep bij de Raad van State op dit punt worden weggenomen. Op 21 mei 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze wijziging. Hierdoor is dan expliciet geregeld dat er niet gebouwd mag worden. En de aanwezige bomenrij aan de zuidzijde van de oever van de Vlij behouden blijft. 

Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit dossier behandeld wordt bij de Raad van State. Dit komt vanwege de drukte bij de rechtbank. Na deze zitting hopen we meer duidelijkheid te hebben over de volgende stap in het proces.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan door te mailen naar: Sonja de Keizer (projectsecretaris) via e-mail. Lees de nieuwsbrief van juli 2023.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van bovenstaande nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op via het algemeen nummer 14 078 of stel uw vraag hier.