Vlijweide

Aan de Noordendijk staan enkele scholen. De technische staat van de schoolgebouwen is slecht. De scholen verhuizen om die reden naar een andere plek.

Een van de schoolgebouwen met gymzalen hebben we eerder al gesloopt. De drie andere scholen zijn op dit moment nog in gebruik. Uiteindelijk zullen we alle vier gebouwen slopen. Daarna komt het gebied vrij. We noemen dit gebied 'Scholencluster Noordendijk'.

Waar ligt dit gebied?

‘Vlijweide’ ligt tussen de Nagtegaalplaats en de Baden-Powelllaan. We willen op deze plek bijzondere woningen bouwen voor mensen met een hoger inkomen.

Wat komt er?

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied is dat de nieuwe huizen aansluiten bij de omgeving. Gekozen is voor een ‘rustig en groen’ leefmilieu. Daarmee zetten we duidelijk in op de aanwezige groene en blauwe kwaliteiten van het gebied.  En ook de duurdere woonmilieus in de omgeving.

Tijdelijk beheer braakliggend terrein

Op het braakliggende terrein heeft vereniging Tussentij zich gevestigd met tiny houses. Het terrein hebben we zo ingericht dat bewoners, van jong tot oud, uit de wijken rondom het terrein elkaar kunnen ontmoeten. Ook kunnen ze meedoen aan verschillende activiteiten. 

Eind mei hebben we 75 verschillende bomen van het klimaatarboretum op hun plek gezet. Met dank aan de TU Delft, Allgroen en medewerkers van de gemeente. Nu is er een heus bos op Tussentij. We hebben ook voetbalgoals geplaatst. Er kan nu in de buitenlucht gevoetbald worden. Ook staan de wildbloemen in bloei en zijn de eerste moestuinbakken gevuld.

Update aanbesteding

Wij hebben voor de aanbesteding van ‘Vlijweide’ een nationale aanbestedingsprocedure gevolgd. De waarde van een overheidsopdracht mag niet boven het Europese drempelbedrag uitkomen. Is dit wel het geval dan moeten wij een Europese aanbesteding doen. Dit is dan ook de reden dat wij de procedure hebben stop gezet. Want we moeten ons houden aan de aanbestedingsregelgeving.

De ontwikkelaar die de aanbesteding heeft gewonnen was het niet eens met deze keuze. Ze zijn een rechtszaak tegen ons gestart. Tijdens de eerste uitspraak oordeelde de rechter dat wij niet de goede aanbestedingsprocedure hebben gevolgd. Deze uitspraak was in het najaar van 2021. Het stopzetten van de tender was de juiste keuze.

De ontwikkelaar heeft zich niet kunnen vinden in de uitspraak en is in hoger beroep gegaan. Deze rechtszaak hebben wij verloren. Uit de uitspraak blijkt dat de gemeente de aanbesteding toch goed in de markt heeft gezet. We denken na over een volgende stap in het proces. In het begin van de zomer ontvangt u weer een nieuwsbrief met een update over het gebied.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan door te mailen naar: Sonja de Keizer (projectsecretaris) via dit e-mailadres. Lees de laatste nieuwsbrief.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van bovenstaande nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op via het algemeen nummer 14 078 of stel uw vraag hier.