Locatie Oudland

Om het terrein voor woningbouw te kunnen gebruiken is de bestemming van het gebied gewijzigd.

In 2019 begon de gemeente met het ontwikkelen van een plan voor het projectgebied Oudland. Eind 2019 hebben we twee keer met de inwoners uit de buurt gesproken over het plan. Ook zijn er goede gesprekken geweest met een aantal mensen die in de buurt wonen.

Het oude bestemmingsplan Dubbeldam uit 2014 stond de bouw van woningen niet toe. Om het terrein voor woningbouw te kunnen gebruiken, is het bestemmingsplan gewijzigd. Het aangepaste bestemmingsplan '12e herziening bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Oudland' is op 22 februari 2022 vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook een besluit genomen over de ingediende zienswijzen. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de groene button Plannen zoeken, vul in het venster Plannaam of dit IMRO-nummer in: NL.IMRO.0505.BP188Herzoudland-3001 en druk op enter. Het eerste zoekresultaat is het gewijzigde bestemmingsplan voor Oudland. 

Kijk voor alle informatie over het project op www.dordrecht.nl/oudland