Waarom is het project gestart?

Jarenlang gebruikte OMC de plek van het plangebied om te sporten. Ook de Tafeltennisvereniging Dordrecht (TTVD) is er gehuisvest. De gemeente wil er woningen bouwen.

Na klachten uit de omgeving is de voetbalclub verplaatst. Op een bepaald moment kregen de clubs minder leden. Ook zijn er sportverenigingen samengevoegd. Daardoor waren de velden aan de Recklinghausenweg niet meer nodig. De sportvelden zijn onbruikbaar gemaakt. Het verenigingsgebouw van de voetbalvereniging is gesloopt. De Tafeltennisvereniging Dordrecht (TTVD) heeft een huurcontract met de gemeente. Zolang dit huurcontract nog geldig is, kan het onderkomen van TTVD op de huidige plek blijven staan.

Oudland