Wielwijkpark

Het Wielwijkpark is aangelegd als wijkpark voor de bewoners van Wielwijk en Crabbehof.

Bezoekadres:
Google maps Wielwijkpark

Het park ligt tussen de Zuidendijk, Maarten Harpertsz Trompweg en de bebouwing aan de Witte de Withstraat en de Reeweg Zuid. In het oorspronkelijke ontwerp moest rekening worden gehouden met het tracé van de Copernicusweg. Die weg is er nooit gekomen en komt ook niet meer. In het park zijn twee speelplekken voor de kinderen. Er staat een speelkasteel met glijbaan en schommels. De andere speelplek is een groot klimrek van touwen. In het midden van het park staat een overdekte jongerenontmoetingsplek bij het geasfalteerde sportveld. Dit sportveld bestaat uit twee voetbalgoals en twee baskets. Hondenbezitters kunnen in de afgezette speelplek hun hond los laten lopen.

Het Zomerparkfeest in het Wielwijkpark wordt elk jaar in juli georganiseerd voor de inwoners van Dordrecht en in het bijzonder voor de inwoners van Wielwijk en Crabbehof. Live optredens, de braderie, lekker eten en allerlei activiteiten trekken elk jaar veel Dordtenaren naar het evenement.

Toekomstige aanpassing

Het Wielwijkpark heeft een magere relatie met Wielwijk. Dit was de aanleiding om plannen te maken om het park een nieuwe impuls te geven. Die impuls is gevonden in een gedeeltelijke verplaatsing en omvorming van het park Na de sloop van de woningen langs de A-16 bleef er een hele strook over waar weinig woonfuncties mogelijk waren. Daarom is er voor gekozen om die strook te benutten voor waterberging en voor de doorgaande route in plaats van de huidige M.H. Trompweg. Dat maakt het mogelijk de bestaande M.H. Trompweg te transformeren tot een groen parklint of een groene long. Dat maakt het ook mogelijk een klein deel van het huidige park te bebouwen. Het park wordt opnieuw ingericht met verschillende plekken die als een soort groen kralensnoer door de wijk gaan fungeren. Daarnaast wordt er water toegevoegd.

Door het park meer de wijk in te trekken via de M.H. Trompweg levert dit potentie voor meer duurzaamheid en een betere relatie met de bewoners.

Onderhoud

Heeft u op- of aanmerkingen op het onderhoud? Dan mag u altijd een melding doen via de Wijklijn.