Kwaliteit van het onderhoud

In Dordrecht onderhoudt de gemeente de woonomgeving op beeld. Dat wil zeggen dat de gemeente het onderhoud doet aan de hand van foto's die een bepaald verzorgingsniveau weergeven.

Dit noemen we 'beeldmeetlatten'. Met deze beeldmeetlatten kunt u in één oogopslag zien of de omgeving verzorgd genoeg is. Als dat niet zo is, kunt u de gemeente erop aanspreken. De gemeente gebruikt de beeldmeetlatten niet voor onderhoud van straatmeubilair (zoals zitbanken, speeltoestellen en verkeersborden).   

Beeldmeetlatten

U kunt met de beeldmeetlat zelf in uw buurt beoordelen of de openbare ruimte er op het afgesproken niveau bij ligt. Er zijn meerdere verzorgingsniveaus. Ze variëren van A+ tot en met D. A+ is heel schoon en D is zeer vuil. Op de onderhoudskaart ziet u welk niveau voor uw buurt geldt. Via onderstaande links ziet u voorbeelden van de onderhoudsniveaus A, B en C. Als wat u buiten ziet niet klopt met wat u op de foto ziet, kunt u de gemeente hierop aanspreken. Bijvoorbeeld door een melding te doen via de wijklijn.

Onderhoudskaart (pdf, 1503 kB)

Voorbeelden onderhoudsniveaus A,B en C

•  Onderhoudsniveau A (pdf, 1951 kB)
•  Onderhoudsniveau B (pdf, 2031 kB)
•  Onderhoudsniveau C (pdf, 1938 kB)

Ecologisch groenbeheer

Op de onderhoudskaart ziet u naast niveau A en B ook de beeldmeetlat ‘ecologisch’ (groene kleur). In deze gebieden voert de gemeente ecologisch groenbeheer uit. Bij ecologisch groenbeheer staan planten- en diersoorten die in ons land voorkomen centraal. We proberen hierbij de verscheidenheid te vergroten door planten en dieren de kans te geven zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. De soortensamenstelling van dat groen wordt grotendeels bepaald door natuurlijke concurrentie. Dit laatste in tegenstelling tot traditioneel groenbeheer, waarbij natuurlijke ontwikkeling juist wordt tegengegaan. De gemeente streeft er naar om de ecologisch beheerde gebieden ook goed te verzorgen, onder andere door het zwerfvuil op te ruimen. Ook deze gebieden moeten er representatief uitzien.