Landelijke rapporten RIVM en ILT over GenX

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer twee rapporten over GenX gestuurd. In dit bericht leest u hier meer over en vindt u de links naar de rapporten.

Het rapport van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaat over de verspreiding van GenX-stoffen in het milieu. Hierin heeft het RIVM ruim 1000 metingen naar GenX van de afgelopen vijf jaar verzameld, beschreven en vergeleken met de (voorlopige) risicogrenswaarden. Daarnaast geeft het RIVM een aantal aanbevelingen, zoals een bredere meetcampagne en extra aandacht voor informatie die nodig is om een lozingsvergunning aan te vragen. Ook doet het RIVM de suggestie om daarbij niet alleen per stof te beoordelen, maar ook de risico’s van blootstelling aan een mengsel van PFAS - de groep stoffen waartoe GenX en PFOA behoren - te toetsen.

Het tweede rapport is een onderzoek naar de afvalstromen van Chemours, uitgevoerd door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Dit is een vervolg van het onderzoek uit 2018, waarvan u hier het nieuwsbericht en duiding van het college kunt vinden. In het nieuwe onderzoek ziet de ILT wel dat Chemours verbeteringen heeft doorgevoerd. Daardoor is er meer zicht op herkomst en bestemming van de afvalstromen vanuit het bedrijf. Tegelijkertijd constateert de IKT ook dat dit nog onvoldoende is om een goed beeld te krijgen van de aanwezigheid van GenX-stoffen in de afvalketen. En dat de huidige wetgeving onvoldoende is om verspreiding van (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen ((p)ZZS) te voorkomen. Er moet bijvoorbeeld meer informatie gedeeld worden tussen de betrokken overheden. De staatssecretaris heeft toegezegd na te gaan of de wet aangepast moet worden.

De gemeente Dordrecht is en blijft van mening dat dergelijke stoffen niet in ons milieu thuishoren. Dat geldt voor lucht en water, maar ook voor afvalstromen. Wat ons betreft moet worden voorkomen dat via die weg stoffen alsnog in het milieu terecht komen.