Historische Binnenstad

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat wordt begrensd door:
Oude Maas, Beneden Merwede, Spuihaven, bebouwing Spuiboulevard-zuidzijde, Achterhakkers, Draai.

In het bestemmingsplan zijn als vertrekpunt de huidige bebouwing en bestemmingen opgenomen, maar tevens worden ook wijzigingen mogelijk gemaakt. Die wijzigingen hebben betrekking op allerlei bestemmingen, waaronder de horeca. Voorts maakt het bestemmingsplan de onderdelen die worden genoemd in “de agenda voor de binnenstad” en de uitvoering van diverse projecten, zoals Hofkwartier, Achterom-Bagijnhof, Voorstraat-Noord, mogelijk.

 

kaartje ligging Historische binnenstad

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 22 februari 2011 en met ingang van 26 mei 2011 in werking getreden. Sinds 15 augustus 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk. De Raad van State vernietigde het vaststellingsbesluit van de raad, voor zover het betreft:

a. het plandeel met de bestemming "Water" voor een deel van het perceel Schuitenmakersstraat 1;

b. het plandeel met de bestemming "Gemengd - 1" en de aanduiding "wro zone - wijzigingsgebied 2" voor het perceel Houttuinen 27-29;

c. de plandelen met de bestemming "Gemengd - 1" en de aanduiding "bedrijf van categorie 3" voor de percelen van het bedrijf Dolderman aan de Binnen Kalkhaven.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

2e herziening Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West/Vriesestraat)

1e herziening Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1/Houttuinen 27-29

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit