2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming (Voorstraat West-Vriesestraat–Vest-Voorstraat Augustijn)

Ligging en inhoud

Het plangebied beslaat de Voorstraat West (deel Geldersekade tot Grote Spuistraat), Voorstraat Augustijn (deel Kolfstraat tot Steegoversloot) en een deel van de Vriesestraat nabij de Vest en de Vest tussen huisnummers 143 tot 205. Met deze herziening worden op de begane grond van deze straten ook andere functies dan detailhandel direct mogelijk.

kaartje ligging 2e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, functieverruiming

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 16 september 2014 en met ingang van 6 november 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit