8e herziening Dubbeldam, locatie Vissersdijk-West

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied in globaal de westelijke hoek Vissersdijk/Noordendijk en betreft het realiseren van in totaal 22 woningen.

kaartje ligging Vissersdijk West

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 19 juni 2018 en met ingang van 14 augustus 2018 in werking getreden en onherroepelijk geworden

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan en de procedure kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

bijlage bij raadsvoorstel

raadsbesluit