7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg-Oudendijk

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Kromme Zandweg, Haaswijkweg Oost, Oudendijk en de perceelgrens van de toekomstige woningbouwlocatie Lindelaan c.a.
Het plan betreft het realiseren van een landgoed, de bouw van een woning aan de Oudendijk en het aanpassen van de agrarische bestemming.

kaartje ligging Haaswijkweg

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 29 augustus vastgesteld en met ingang van 17 oktober 2017 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

bijlage bij raadsvoorstel

raadsbesluit

besluit vaststelling hogere waarden