4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt

Ligging en inhoud

Deze herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam heeft betrekking op de uitbreiding van de Plus supermarkt aan het Damplein/Dubbelsteynlaan West en de aanleg van een parkeerterrein aan de Dubbeldreef.

kaartje ligging Plusmarkt

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 9 mei 2018 en met ingang van 3 juli in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u telefonisch contact opnemen met de stadswinkel tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit

tussenuitspraak Raad van State