3e herziening Sterrenburg, locatie de Sitterstraat 9

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door percelen aan de Oudendijk, perceelgrenzen naastliggende scholen en de Sitterstraat.

Het plan betreft de bouw van een kinderdagverblijf. De nieuwbouw is voorzien in een gebied met scholen.

kaartje ligging Sitterstraat

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 29 augustus 2017 en met ingang van 17 oktober in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078 .

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit