1e herziening Reeland, locatie Bankastraat-Sperwerstraat

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan betreft de gronden van de Noordhove School op de hoek Bankastraat - Sperwerstraat en heeft betrekking op de sloop van de bestaande schoolgebouwen en de bouw van 36 appartementen.

kaartje ligging 1e herziening Reeland, locatie Bankastraat-Sperwerstraat

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 14 oktober 2014 vastgesteld en met ingang van 4 december 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit