12e herziening Dubbeldam, locatie Oudland

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt in de buurt van de Recklinghausenweg in het noordoosten van Dubbeldam. 

De locatie Oudland is een voormalig sportterrein, dat momenteel braak ligt. De gemeente wil hier maximaal 75 woningen laten realiseren, waarvan maximaal 25 in de sociale woningbouwsector.

In werking getreden

Het bestemmingplan is door de raad vastgesteld op 22 februari 2022 en met ingang van 16 juni 2022 in werking getreden en onherroepelijk geworden

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP188Herzoudland-3001). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.