Gebruik binnenhavens en kades

De gemeente heeft samen met bewoners en ondernemers nagedacht over het gebruik van de 36 binnenhavens en kades in de stad. We willen dat nog meer mensen langs de kade en op het water kunnen genieten van de bijzondere sfeer in ons havengebied.

Er zijn gesprekken geweest met verschillende groepen die gebruik maken van het water zoals de binnenvaart, watersporters en rondvaartbedrijven. Zij hebben met ons gepraat over de kansen die de havens en kades bieden voor de toekomst. Ook hebben we gesproken met bewoners en ondernemers in het gebied. We hebben gehoord wat hun wensen zijn.

Nieuwe Haven Dordrecht

Vragenlijst

Dit voorjaar hebben we een enquête gehouden. Vierhonderd inwoners en ondernemers vulden de vragenlijst in. De gesprekken en de antwoorden op de vragen hebben ons geholpen bij het maken van de voorlopige beleidsvisie Dordtse binnenhavens (9 MB) .

In het stuk staat aangegeven hoe we het water en de kades nog beter, aantrekkelijker en veiliger kunnen gebruiken en wat dit betekent per haven. Het gaat niet om grote of ingrijpende veranderingen. Op sommige plekken willen we bijvoorbeeld (meer) horeca op het water, kanovaren en aanmeerplekken voor personenvervoer toestaan. De visie is belangrijk om aanvragen voor nieuwe activiteiten te kunnen beoordelen. Wat past wel en wat niet?

Zienswijze

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de visie, krijgt iedereen de kans om zijn of haar zienswijze te geven. Vanaf maandag 2 december 2019 kunt u de voorlopige beleidsvisie inzien. Het stuk ligt tot en met 12 januari 2020 in de hal van het Stadskantoor (Spuiboulevard 300). U bent welkom tijdens kantooruren.

Reactie geven?

Wilt u een zienswijze geven? Dat kan tot en met 12 januari 2020, het liefst per brief. U kunt uw reactie sturen naar:

College van B&W
t.a.v. mevrouw M. Morlog
Postbus 8
3300 AA, Dordrecht
(Vermeldt u daarbij: zienswijze beleidsvisie binnenhavens).

U kunt uw reactie ook mondeling geven. Maakt u hiervoor uiterlijk 4 januari 2020 een afspraak via tel. 078 770 4168.

Inloopavond

Hebt u vragen over de visie of wilt u meer weten? De gemeente houdt op woensdag 18 december van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond in het Stadskantoor. U kunt dan met medewerkers van de gemeente in gesprek gaan over de voorlopige beleidsvisie Dordtse binnenhavens.