Gebruik binnenhavens en kades

De gemeente heeft samen met bewoners en ondernemers nagedacht over het gebruik van de 36 binnenhavens en kades in de stad. Op basis daarvan is een beleidsvisie opgesteld.

De gemeenteraad heeft de beleidsvisie in juni 2020 definitief vastgesteld. In de beleidsvisie staat aangegeven hoe we het water en de kades nog beter, aantrekkelijker, duurzamer en veiliger kunnen gebruiken en wat dit betekent per haven. Het gaat niet om grote of ingrijpende veranderingen, maar vooral om een betere en duidelijke inrichting. Op sommige plekken willen we bijvoorbeeld meer levendigheid op het water zoals kanovaren, meer groen en aanmeerplekken voor personenvervoer toestaan. De visie is belangrijk om aanvragen voor nieuwe activiteiten te kunnen beoordelen. Wat past wel en wat niet?

Gesprekken en enquête

Om te komen tot een visie zijn in 2019 gesprekken geweest met verschillende groepen die gebruik maken van het water zoals de binnenvaart, watersporters en rondvaartbedrijven. Zij hebben met ons gepraat over de kansen die de havens en kades bieden voor de toekomst. Ook hebben we gesproken met bewoners en ondernemers in het gebied. We hebben gehoord wat hun wensen zijn. Verder hebben we een enquête gehouden. Vierhonderd inwoners en ondernemers vulden de vragenlijst in. Voordat de gemeenteraad een besluit nam, heeft de visie ter inzage gelegen. 

Nieuwe Haven Dordrecht