Merwedehuusjes

De Merwedehuusjes liggen aan de Veerplaat sinds 2018. Deze woningen zijn voor een groep kwetsbare inwoners. Zonder deze Merwedehuusjes hadden deze inwoners nog op straat geleefd.

In Dordrecht kennen we al veel woon- en zorgvoorzieningen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Denk aan dag- en nachtopvang en beschermd wonen. Toch zijn er mensen die in geen van deze woonvormen goed hun plek kunnen vinden. De Merwedehuusjes, ook wel Skaeve Huse genoemd, zijn een oplossing voor deze mensen. 

Skaeve Huse komt uit Denemarken en betekent 'raar huis' bedoeld voor mensen met 'rare' leefgewoonten. De Merwedehuusjes, ook wel Skaeve Huse,  zijn kleine woningen met een eigen keukentje, douche en toilet. De woningen zijn voor een kleine groep daklozen met meerdere problemen. Voor de Merwedehuusjes betalen de ze huur aan woningcorporatie Trivire. Op het terrein is regelmatig een beheerder aanwezig. Zorgverleners houden ook contact met de inwoners op dit terrein.

Verlenging

De dakloze inwoners zouden zonder de Merwedehuusjes nog op straat hebben geleefd. Hierdoor is de overlast in de stad merkbaar minder sinds zij in deze woningen terecht kunnen. Reden om de omgevingsvergunning voor deze Merwedehuusjes te verlengen. De woningen blijven nu staan tot 1 oktober 2028.

Uitbreiding aantal woningen

We starten met een onderzoek naar de mogelijkheid om het terrein van de Merwedehuusjes anders in te richten. Met een andere inrichting kunnen er misschien meer woningen bijkomen. De uitbreiding zal dan drie woningen extra zijn. 

Na 1 oktober 2028

Een verlenging van de Merwedehuusjes aan de Veerplaat is na 10 jaar niet mogelijk. Het college wil voorkomen dat na 1 oktober 2028 de inwoners van de Merwedehuusjes geen voorziening meer hebben. Hierom gaat het college in gesprek om te kijken voor een mogelijke nieuwe plek. Dit kan een bestaand gebied zijn of een nieuw te ontwikkelen gebied. Het is nu nog niet duidelijk of het mogelijk is en waar dit dan mogelijk is.