Meldpunt Zorg en Overlast

Maakt u zich zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk aan een ernstige psychiatrische aandoening lijdt? Soms kan iemand een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving zijn? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid.

Nieuwe Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020

Soms leidt een ernstige psychiatrische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. Dan kan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig zijn. Het is belangrijk dat deze persoon de hulp krijgt die nodig is. Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte GGZ (WVGGZ). Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De nieuwe wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz.

De belangrijkste veranderingen in de wet zijn:

  • De verplichte zorg kan thuis of poliklinisch gebeuren.
  • De betrokkene en zijn familie hebben inspraak in de behandeling en ook de zorg en ondersteuning daarna.
  • Inwoners kunnen het melden wanneer zij zich zorgen maken over iemand die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen is (en hulp weigert).  


Melden

Wanneer u zich ernstig zorgen maakt om iemand in uw directe omgeving die mogelijk een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid via een formulier. Ook kunt u bellen met dit meldpunt. Meer informatie, het formulier en de contactgegevens zijn te vinden via het Meldpunt Zorg en Overlast.