Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die iemand onbetaald, niet georganiseerd en niet beroepsmatig geeft aan iemand uit zijn of haar sociale omgeving.

Het gaat dan om personen, die vanwege (langdurige) ziekte of een beperking niet voldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Wij waarderen en ondersteunen mantelzorgers. De waardering laten wij jaarlijks zien door de mantelzorgwaardering uit te reiken. MEE Mantelzorg regelt namens ons alle praktische zaken om mantelzorgers te kunnen steunen, adviseren en waarderen.

Mantelzorgondersteuning

De mantelzorgconsulent van MEE geeft ondersteuning en advies, zodat de mantelzorger het zorgen langer en beter kan volhouden. Bijvoorbeeld met individuele gesprekken, het inzetten van een vrijwilliger of regelmaatje of door het aanbieden van een cursus. Er zijn ook activiteiten, bijeenkomsten en lotgenotencontactgroepen speciaal voor mantelzorgers.

Vervangende zorg

We regelen ook dat mantelzorgers de zorg zo nu en dan uit handen kunnen geven. Dit noemen we vervangende zorg (respijtzorg). Dat kan op allerlei manieren. Iemand kan bijvoorbeeld bij u thuis komen om uw taken even over te nemen. Of degene voor wie u zorgt kan een naar een dagopvang of een poosje uit logeren.

Op helpmijzorgen.nl/dordrecht leest u meer over respijtzorg. Ook kunt u zich daar aanmelden. Helpmijzorgen.nl is een website van MEE Mantelzorg.

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Om onze waardering te laten zien, kunnen mantelzorgers een Dordtpas aanvragen met daarop een tegoed. Dit noemen we de Mantelzorgwaardering. Het tegoed is in te wisselen voor leuke dingen. Denk aan een dagje uit of een gratis cadeautje. MEE Mantelzorg reikt namens ons de mantelzorgwaardering uit. Het aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2024 staat op www.meemantelzorg.nl. Meer informatie leest u op de pagina over de mantelzorgwaardering.

Parkeren

Bent u een mantelzorger en heeft u een Dordtpas voor mantelzorgers? Dan kunt u vier uur gratis parkeren op het parkeerterrein Gezondheidspark bij het Albert Schweitzerziekenhuis. Meer hierover leest u op de website van MEE Mantelzorg. Verzorgt u als mantelzorger iemand in een straat waar betaald parkeren geldt? Dan kunt de parkeerkosten vergoed krijgen. De persoon voor wie u zorgt moet deze vergoeding aanvragen. Hoe dit werkt, leest u op de pagina Parkeren mantelzorg.