Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die iemand onbetaald, niet georganiseerd en niet beroepsmatig geeft aan iemand uit zijn of haar eigen sociale omgeving.

Het gaat dan om personen, die vanwege (langdurige) ziekte of een handicap niet voldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Mantelzorg voelt als vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Mantelzorgers hebben vaak al een persoonlijke band met iemand voordat de zorg begint. Het kunnen je ouders, kinderen, partner, je broer of zus, vrienden of buren zijn. Een mantelzorger maakt het leven van een ander een stukje mooier.

Mantelzorgondersteuning

De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers enorm en ondersteunt mantelzorgers waar het kan. Deze ondersteuning bestaat uit: voorlichting, begeleiding en advies, cursussen en trainingen, maar ook uit verschillende vormen van respijtzorg (thuisopvang, dagopvang, kortdurend verblijf, logeermogelijkheden).

MEE Mantelzorg organiseert deze activiteiten. De mantelzorgconsulent van MEE geeft ondersteuning en advies, zodat de mantelzorger het zorgen langer en beter kan volhouden.

Aanvragen mantelzorgwaardering 2019

Mantelzorgers kunnen de waardering aanvragen vanaf 1 september tot 30 november 2019. Het bedrag van € 100,00 wordt dan op hun bankrekening gestort. Burgers van 18 jaar of ouder die dit jaar langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week mantelzorg aan een inwoner van de gemeente Dordrecht verlenen, hebben recht op een mantelzorgwaardering. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Ze zorgen langdurig en onbetaald voor iemand in hun omgeving. De gemeente Dordrecht waardeert deze inzet op verschillende manieren. Deze mantelzorgwaardering is er een van. MEE Mantelzorg reikt de waardering uit.

Het aanvraagformulier staat op de website www.meemantelzorg.nl. De aanvraag wordt in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend. Het formulier dient vóór 30 november bij MEE Mantelzorg binnen te zijn.
Veelgestelde vragen en meer informatie zijn te vinden op de website. Voor persoonlijk contact kunnen mensen mailen naar waarderingdordt2019@meeplus.nl en/of bellen naar telefoonnummer 06-46072427 (bereikbaar t/m 31 januari 2020 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur).

Waardering mantelzorg

Als blijk van waardering organiseert MEE Mantelzorg jaarlijks in november een verwenweek voor mantelzorgers. Meer informatie over Mantelzorgondersteuning leest u op de website van MEE Mantelzorg.

Een mantelzorger kan, in de gemeente waar zorg wordt verleend, in aanmerking komen voor een jaarlijkse waardering. Meer informatie hierover leest u op MEE Mantelzorg.

Verzekering voor mantelzorgers

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers in de gemeente Dordrecht verzekerd zijn en heeft daarom een gemeentebrede verzekering afgesloten. Ook voor mantelzorgers is de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers van toepassing.

Logeerzorg voor Dordtenaren met (beginnende) geheugenproblemen/dementie

Geeft u mantelzorg aan uw partner, ouder of andere naaste met (beginnende) geheugenproblemen/dementie? En heeft u hier tijdelijk ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat of omdat u even op adem moet komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor geplande logeerzorg (vervangende zorg). Deze logeerzorg wordt aangeboden op locatie bij Parkstaete en de Merwelanden en stelt u in staat om de ondersteuning aan uw naaste voor meerdere dagen goed voorbereid over te kunnen dragen aan professionals. Voor meer informatie over logeerzorg kunt u terecht op de website van MEE Mantelzorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vrijwilligersverzekering of wilt u weten wat u moet doen bij een schade of ongeval? Download dan de folder.

Folder vrijwilligersverzekering Drechtsteden (pdf, 2566 kB)

Schade of ongeval melden?

Download het schadeformulier (pdf, 198 kB)