Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die iemand onbetaald, niet georganiseerd en niet beroepsmatig geeft aan iemand uit zijn of haar sociale omgeving.

Het gaat dan om personen, die vanwege (langdurige) ziekte of een handicap niet voldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Mantelzorg voelt als vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Mantelzorgers hebben vaak al een persoonlijke band met iemand voordat de zorg begint. Het kunnen uw ouders, kinderen, partner, uw broer of zus, vrienden of buren zijn. Een mantelzorger maakt het leven van een ander een stukje mooier.

Mantelzorgondersteuning

De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers enorm en ondersteunt mantelzorgers waar het kan. Deze ondersteuning bestaat uit: voorlichting, begeleiding en advies, cursussen en trainingen, maar ook uit verschillende vormen van respijtzorg (thuisopvang, dagopvang, kortdurend verblijf, logeermogelijkheden).

MEE Mantelzorg organiseert deze activiteiten. De mantelzorgconsulent van MEE geeft ondersteuning en advies, zodat de mantelzorger het zorgen langer en beter kan volhouden. Wilt u het Mantelzorgbeleid 2019-2022 van de gemeente lezen, bekijk dan deze flyer (pdf, 474 kB). Hierin leest u ook welke voorzieningen nieuw zijn.

Parkeren bij het ziekenhuis

Mantelzorgers die in bezit zijn van een Dordtpas kunnen gratis parkeren op het parkeerterrein Gezondheidspark bij het Albert Schweitzerziekenhuis. Bij de receptie in het ziekenhuis kunnen mantelzorgers hun Dordtpas tonen. De receptiemedewerker zal daarna de inrijkaart geschikt maken om gratis uit te rijden. De maximale parkeerduur is 4 uur.

Informatie over de Dordtpas is te vinden op www.dordtpas.nl. Mantelzorgers kunnen een gratis Dordtpas aanvragen via www.meemantelzorg.nl

Parkeren in een gebied waar betaald parkeren is

Er zijn mantelzorgers die iemand verzorgen in een gebied waar betaald parkeren geldt. Zij kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in die parkeerkosten. Diegene voor wie de mantelzorger zorgt kan vanaf 1 januari 2020 met behulp van Digi-D een aanvraag te doen voor de mantelzorgregeling via de pagina Parkeren mantelzorg

Hiervoor is echter wel een mantelzorg parkeerverklaring nodig. Deze kan de mantelzorger invullen en  mailen naar MEE Mantelzorg.

Animatie mantelzorgwaardering

Graag willen we u als mantelzorger nog beter helpen en waarderen. Daarom hebben we het aanbod voor mantelzorgers uitgebreid. In deze animatie ziet en hoort u waar u zoal voor in aanmerking kunt komen. En waar u hulp kunt aanvragen.

Verzekering voor mantelzorgers

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers in de gemeente Dordrecht verzekerd zijn en heeft daarom een gemeentebrede verzekering afgesloten. Ook voor mantelzorgers is de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers van toepassing.

Logeerzorg voor Dordtenaren met (beginnende) geheugenproblemen/dementie

Geeft u mantelzorg aan uw partner, ouder of andere naaste met (beginnende) geheugenproblemen/dementie? En heeft u hier tijdelijk ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat of omdat u even op adem moet komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor geplande logeerzorg (vervangende zorg). Deze logeerzorg wordt aangeboden op locatie bij Parkstaete en de Merwelanden en stelt u in staat om de ondersteuning aan uw naaste voor meerdere dagen goed voorbereid over te kunnen dragen aan professionals. Voor meer informatie over logeerzorg kunt u terecht op de website van MEE Mantelzorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vrijwilligersverzekering of wilt u weten wat u moet doen bij een schade of ongeval? Download dan de folder.

Folder vrijwilligersverzekering Drechtsteden (pdf, 2566 kB)

Schade of ongeval melden?

Download het schadeformulier (pdf, 198 kB)