Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die iemand onbetaald, niet georganiseerd en niet beroepsmatig geeft aan iemand uit zijn of haar eigen sociale omgeving.

Het gaat dan om personen, die vanwege (langdurige) ziekte of een handicap niet voldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Mantelzorg voelt als vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Mantelzorgers hebben vaak al een persoonlijke band met iemand voordat de zorg begint. Het kunnen je ouders, kinderen, partner, je broer of zus, vrienden of buren zijn. Een mantelzorger maakt het leven van een ander een stukje mooier.

Mantelzorgondersteuning

De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers enorm en ondersteunt mantelzorgers waar het kan. Deze ondersteuning bestaat uit: voorlichting, begeleiding en advies, cursussen en trainingen, maar ook uit verschillende vormen van respijtzorg (thuisopvang, dagopvang, kortdurend verblijf, logeermogelijkheden).

MEE Plus organiseert deze activiteiten. De mantelzorgconsulent van MEE geeft ondersteuning en advies, zodat de mantelzorger het zorgen langer en beter kan volhouden.

Waardering mantelzorg

Als blijk van waardering organiseert MEE Plus jaarlijks in november een verwenweek voor mantelzorgers. Meer informatie over Mantelzorgondersteuning leest u op de website van MEE Plus.

Een mantelzorger kan, in de gemeente waar zorg wordt verleend, in aanmerking komen voor een jaarlijkse waardering. Meer informatie hierover leest u op MEE Plus.

Verzekering voor mantelzorgers

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers in de gemeente Dordrecht verzekerd zijn en heeft daarom een gemeentebrede verzekering afgesloten. Ook voor mantelzorgers is de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers van toepassing.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vrijwilligersverzekering of wilt u weten wat u moet doen bij een schade of ongeval? Download dan de folder.

Folder vrijwilligersverzekering Drechtsteden (pdf, 2566 kB)

Schade of ongeval melden?

Download het schadeformulier (pdf, 198 kB)