Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die iemand onbetaald, niet georganiseerd en niet beroepsmatig geeft aan iemand uit zijn of haar sociale omgeving.

Het gaat dan om personen, die vanwege (langdurige) ziekte of een handicap niet voldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Mantelzorg voelt als vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Mantelzorgers hebben vaak al een persoonlijke band met iemand voordat de zorg begint. Het kunnen uw ouders, kinderen, partner, uw broer of zus, vrienden of buren zijn. Een mantelzorger maakt het leven van een ander een stukje mooier.

Mantelzorgondersteuning

De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers enorm en ondersteunt mantelzorgers waar het kan. Deze ondersteuning bestaat uit: voorlichting, begeleiding en advies, cursussen en trainingen, maar ook uit verschillende vormen van respijtzorg (thuisopvang, dagopvang, kortdurend verblijf, logeermogelijkheden).

MEE Mantelzorg organiseert deze activiteiten. De mantelzorgconsulent van MEE geeft ondersteuning en advies, zodat de mantelzorger het zorgen langer en beter kan volhouden. Wilt u het Mantelzorgbeleid 2019-2022 van de gemeente lezen, bekijk dan deze flyer (pdf, 474 kB). Hierin leest u ook welke voorzieningen nieuw zijn.

Aanvragen mantelzorgwaardering 2019

Mantelzorgers kunnen de waardering aanvragen vanaf 1 september tot 30 november 2019. Het bedrag van € 100,00 wordt dan op hun bankrekening gestort. Burgers van 18 jaar of ouder die dit jaar langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week mantelzorg aan een inwoner van de gemeente Dordrecht verlenen, hebben recht op een mantelzorgwaardering. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Ze zorgen langdurig en onbetaald voor iemand in hun omgeving. De gemeente Dordrecht waardeert deze inzet op verschillende manieren. Deze mantelzorgwaardering is er een van. MEE Mantelzorg reikt de waardering uit.

Het aanvraagformulier staat op de website www.meemantelzorg.nl. De aanvraag wordt in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend. Het formulier dient vóór 30 november bij MEE Mantelzorg binnen te zijn.
Veelgestelde vragen en meer informatie zijn te vinden op de website. Voor persoonlijk contact kunnen mensen mailen naar waarderingdordt2019@meeplus.nl en/of bellen naar telefoonnummer 06-46072427 (bereikbaar tot en met 31 januari 2020 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur).

Animatie mantelzorgwaardering

Graag willen we u als mantelzorger nog beter helpen en waarderen. Daarom hebben we het aanbod voor mantelzorgers uitgebreid. In deze animatie  ziet en hoort u waar u zoal voor in aanmerking kunt komen. En waar u hulp kunt aanvragen.

Dag van de Mantelzorg

Op zondag 10 november 2019 is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Rond deze datum worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. MEE Mantelzorg  organiseert dit jaar in samenwerking met lokale netwerkpartners verschillende activiteiten voor alle mantelzorgers uit Dordrecht. Zo is er op zaterdag 9 november een brunch in het Van der Valk Hotel en zijn er die week activiteiten waaraan u als mantelzorger gratis kunt deelnemen.

Verzekering voor mantelzorgers

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers in de gemeente Dordrecht verzekerd zijn en heeft daarom een gemeentebrede verzekering afgesloten. Ook voor mantelzorgers is de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers van toepassing.

Logeerzorg voor Dordtenaren met (beginnende) geheugenproblemen/dementie

Geeft u mantelzorg aan uw partner, ouder of andere naaste met (beginnende) geheugenproblemen/dementie? En heeft u hier tijdelijk ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat of omdat u even op adem moet komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor geplande logeerzorg (vervangende zorg). Deze logeerzorg wordt aangeboden op locatie bij Parkstaete en de Merwelanden en stelt u in staat om de ondersteuning aan uw naaste voor meerdere dagen goed voorbereid over te kunnen dragen aan professionals. Voor meer informatie over logeerzorg kunt u terecht op de website van MEE Mantelzorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vrijwilligersverzekering of wilt u weten wat u moet doen bij een schade of ongeval? Download dan de folder.

Folder vrijwilligersverzekering Drechtsteden (pdf, 2566 kB)

Schade of ongeval melden?

Download het schadeformulier (pdf, 198 kB)