Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die iemand onbetaald, niet georganiseerd en niet beroepsmatig geeft aan iemand uit zijn of haar sociale omgeving.

Het gaat dan om personen, die vanwege (langdurige) ziekte of een handicap niet voldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Undercover in Nederland

Op donderdag 4 november is op SBS6 een aflevering van Undercover in Nederland uitgezonden waarin een zorginstelling uit Dordrecht centraal stond. Deze uitzending heeft een hoop los gemaakt in de stad. Als u als mantelzorger behoefte heeft om naar aanleiding van deze uitzending met iemand te praten dan staan de mantelzorgconsulenten van MEE voor u klaar. U kunt met hen contact opnemen via e-mail (info@meemantelzorg.nl) of telefonisch via (078) 206 3202. 

Corona

Heeft u een adempauze nodig?

Heeft u behoefte aan een adempauze? Zou u het fijn vinden als iemand tijdelijk uw zorg uit handen neemt zodat u weer even op adem kunt komen? Via ZorgMies en Mantelaar bieden we deze mogelijkheid aan onze mantelzorgers. De nadruk ligt daarbij op het bieden van vervangende zorg. Uiteraard volgen ze bij het verlenen van de zorg de hygiëne richtlijnen en adviezen van het RIVM. Wilt u gebruik maken van vervangende mantelzorg of bent u benieuwd naar logeermogelijkheden? Kijk dan op de website van www.helpmijzorgen.nl.

Dienstverlening MEE Mantelzorg

De reguliere dienstverlening van MEE Mantelzorg is hervat. Uiteraard worden bij persoonlijk contact de op dat moment geldende RIVM voorschriften gehanteerd. U vindt meer informatie en contactgegevens op MEE Mantelzorg.


Laatste update: juni 2021

 

Mantelzorg voelt als vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Mantelzorgers hebben vaak al een persoonlijke band met iemand voordat de zorg begint. Het kunnen uw ouders, kinderen, partner, uw broer of zus, vrienden of buren zijn. Een mantelzorger maakt het leven van een ander een stukje mooier.

Mantelzorgondersteuning

De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers enorm en ondersteunt mantelzorgers waar het kan. Deze ondersteuning bestaat uit: voorlichting, begeleiding en advies, cursussen en trainingen, maar ook uit verschillende vormen van respijtzorg (thuisopvang, dagopvang, kortdurend verblijf, logeermogelijkheden).

MEE Mantelzorg organiseert deze activiteiten. De mantelzorgconsulent van MEE geeft ondersteuning en advies, zodat de mantelzorger het zorgen langer en beter kan volhouden. Wilt u het Mantelzorgbeleid 2019-2022 van de gemeente lezen, bekijk dan deze flyer (pdf, 474 kB). Hierin leest u ook welke voorzieningen nieuw zijn.

Parkeren bij het ziekenhuis

Mantelzorgers die in bezit zijn van een Dordtpas kunnen gratis parkeren op het parkeerterrein Gezondheidspark bij het Albert Schweitzerziekenhuis. Bij de receptie in het ziekenhuis kunnen mantelzorgers hun Dordtpas tonen. De receptiemedewerker zal daarna de inrijkaart geschikt maken om gratis uit te rijden. De maximale parkeerduur is 4 uur.

Informatie over de Dordtpas is te vinden op www.dordtpas.nl. Mantelzorgers kunnen een gratis Dordtpas aanvragen via www.meemantelzorg.nl

Parkeren in een gebied waar betaald parkeren is

Er zijn mantelzorgers die iemand verzorgen in een gebied waar betaald parkeren geldt. Zij kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in die parkeerkosten. Diegene voor wie de mantelzorger zorgt kan vanaf 1 januari 2020 met behulp van Digi-D een aanvraag te doen voor de mantelzorgregeling via de pagina Parkeren mantelzorg

Hiervoor is echter wel een mantelzorg parkeerverklaring nodig. Deze kan de mantelzorger invullen en  mailen naar MEE Mantelzorg.

Animatie mantelzorgwaardering

Graag willen we u als mantelzorger nog beter helpen en waarderen. Daarom hebben we het aanbod voor mantelzorgers uitgebreid. In deze animatie ziet en hoort u waar u zoal voor in aanmerking kunt komen. En waar u hulp kunt aanvragen.

Verzekering voor mantelzorgers

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers in de gemeente Dordrecht verzekerd zijn en heeft daarom een gemeentebrede verzekering afgesloten. Ook voor mantelzorgers is de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers van toepassing.

Logeerzorg voor Dordtenaren met (beginnende) geheugenproblemen/dementie

Geeft u mantelzorg aan uw partner, ouder of andere naaste met (beginnende) geheugenproblemen/dementie? En heeft u hier tijdelijk ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat of omdat u even op adem moet komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor geplande logeerzorg (vervangende zorg). Deze logeerzorg wordt aangeboden op locatie bij Parkstaete en de Merwelanden en stelt u in staat om de ondersteuning aan uw naaste voor meerdere dagen goed voorbereid over te kunnen dragen aan professionals. Voor meer informatie over logeerzorg kunt u terecht op de website van Helpmijzorgen.nl/dordrecht.

Vervangende mantelzorg aan huis

Geeft u mantelzorg aan uw partner, ouder of andere naaste en dreigt het even te veel te worden? U kunt dan in aanmerking komen voor vervangende mantelzorg aan huis. Mantelaar en ZorgMies bieden deze vervangende zorg aan. Dan kan dan 's nachts zijn, maar ook voor een aantal uur overdag. Ook kunnen zij zorgen dat u wekelijks twee uur vrij bent om even wat anders te doen. Op helpmijzorgen.nl/dordrecht leest u wat deze vorm van mantelzorg precies inhoudt en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

De voorziening Mantelzorgvakantie wordt nog verder gewerkt. Hierover leest u in het tweede kwartaal van dit jaar meer op deze site en op helpmijzorgen.nl/dordrecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vrijwilligersverzekering of wilt u weten wat u moet doen bij een schade of ongeval? Download dan de folder.

Folder vrijwilligersverzekering Drechtsteden (pdf, 2566 kB)

Schade of ongeval melden?

Download het schadeformulier (pdf, 198 kB)