Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners (Wmo). Hebt u moeite met het deelnemen aan de samenleving? Hebt u problemen met het zelfstandig leven? Dan kunt u een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning.

Sociaal Wijkteam Logo Sociaal Wijkteam Dordrecht

Om maatschappelijke ondersteuning aan te vragen, kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt. Het Sociaal Wijkteam is er voor Dordtenaren van iedere leeftijd. U kunt er terecht met vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt.

U kunt bijvoorbeeld worden verwezen naar een vrijwilligersproject of een algemene voorziening in uw wijk. De oplossing hangt af van uw vraag én uw persoonlijke omstandigheden.

Maatwerkvoorzieningen

Het kan ook dat er meer aan de hand is en u een maatwerkvoorziening nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, rolstoelen, vervoer, woningaanpassingen, beschermd wonen en opvang. Voor meer informatie en het aanvragen van maatwerkvoorzieningen kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.