Dak- en thuislozen

Bent u inwoner van Dordrecht en dreigt u dakloos te worden? Of bent u al dak- of thuisloos? Vanaf nu kunt u terecht voor hulp, advies en begeleiding bij Toegangspoort Nieuwe Start.

Hierin helpen we u uw situatie te verbeteren en een stabieler bestaan op te bouwen. We voorkomen dat u dakloos wordt of bieden u veilige opvang en ondersteuning. Zodat u zo snel mogelijk een passende woonplek vindt.

Bent u (bijna) dak- of thuisloos? Of heeft u een briefadres nodig? Meld u dan bij Toegangspoort Nieuwe Start. Met u werken organisaties in onze gemeente samen aan uw nieuwe start.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U heeft direct onderdak nodig, bent al dakloos en bent:

  1. Alleenstaand en ouder dan 23 jaar dan kunt u zich aanmelden bij het Leger des Heils.
  2. Alleenstaand en jonger dan 23 jaar of ouder(s) met kind(eren) dan kunt u zicht aanmelden bij het Sociaal Wijkteam.

U dreigt dakloos te worden

Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam in onze gemeente.

Wanneer bent u dak- of thuisloos?

U bent dakloos:

  • U heeft geen vaste woonplaats of verblijfplaats;
  • U heeft geen adres om te wonen of te logeren;
  • U staat ook niet op een adres ingeschreven in het bevolkingsregister.

U bent thuisloos:

  • U wisselt steeds van onderdak of woonplaats. Een thuisloze staat soms wel ingeschreven in het bevolkingsregister. Vaak is dat op het adres van een familielid van u of kennis waar u het meest overnacht. Of dit is de plek waar uw spullen staan.  

Briefadres aanvragen

Heeft u geen adres? Dan kunt u mogelijk een briefadres aanvragen. Uw post wordt dan naar dit adres gestuurd. Zo kunt u zonder adres toch post krijgen. Via het Sociaal Wijkteam kunt u een briefadres aanvragen.

Geweld in huis

Als u niet veilig thuis kunt wonen, dan kunt u mogelijk hulp krijgen. Hiervoor belt u naar 0800-2000 of kijk op www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl

Hulp bieden

Ziet u iemand op straat slapen? Neem dan contact op met Meldpunt Zorg en overlast. Dit kan via telefoonnummer 078 - 770 8504 of door te een e-mail te sturen.