Rioleringswerkzaamheden Kromhout

In het Kromhout ligt één van de oudste betonnen rioleringstelsels van Dordrecht. De rioolbuizen zijn meer dan 90 jaar oud. Om problemen in de toekomst te voorkomen gaan we het riool vervangen. We leggen ook een extra riool aan voor de afvoer van regenwater.

Aanleg nieuwe riool 

Gezien de leeftijd van het riool wordt de kans steeds groter dat er schades gaan ontstaan. Dat willen we voorkomen, daarom gaan we het riool vervangen. Na dit werk brengen we tijdelijke straatstenen aan. Na het graven laten we de bodem met een tijdelijke straatstenen altijd minimaal een jaar nazakken (inklinken). Dit doen wij om verzakkingen in de nieuwe straatstenen te voorkomen.

Huidige indeling van het Kromhout

Foto1: huidige indeling van het Kromhout

Verbetering waterafvoer bij zware buien

In de Dordtse binnenstad en 19e-eeuwse schil is bij zware buien op een aantal plaatsen wateroverlast. We leggen we ook een nieuw regenwater riool mee. Met dit riool kunnen we regenwater uit putten of dakgoten tijdens zware buien sneller afvoeren. Hiermee is we de kans op wateroverlast kleiner.

Werkzaamheden Yuliushof

Brukon gaat op het Kromhout nieuwe woningen bouwen. Voor die tijd wordt de oude Yulius terrein aan het Kromhout en het Kasperspad gesloopt. Brukon gaat u nog verder informeren over deze werkzaamheden.   

Herstellen van de straat

Na de bouw van de woningen aan het Yuliushof kunnen we het straatwerk herstellen. Het Kromhout gaat dan weer jaren mee. 

Overlast

De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Wij gaan het Kromhout in delen afsluiten om de straat te kunnen herstellen. Samen met de aannemer proberen  wij  de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afval op de altijd aanbieden. HVC en de aannemer houden met elkaar contact over de momenten waarop HVC de containers tijdelijk niet kan bereikbaar is. In dat geval nemen ze maatregelen en informeren ze u als bewoners hierover.

Schetsontwerpen

Wij werken op dit moment aan een eerste schetsontwerp, dit is nog geen definitief ontwerp en is nog niet compleet. Het is een eerste aanzet om samen met u verder aan te vullen. Daarnaast willen we graag meer groen in de straat, maar door beperkte ruimte in de ondergrond is dit nog een puzzel. 
Het ontwerp is nog niet klaar. Met uw ideeën en toevoegingen maken wij de volgende stap in het ontwerp tot het ontwerp klaar is. In het najaar van 2023 gaan wij in een bewonersbijeenkomst graag met u in gesprek. We hebben het over het ontwerp en kijken we wat voor u belangrijk is. 
 

Huidige indeling van het Kromhout vanuit de straat bezien
Foto 2: Huidige indeling van het Kromhout

Planning

We verwachten dat de het werk voor de aanleg van het nieuwe riool starten in het derde kwartaal van 2023. Meer informatie over de planning van het werk gaan wij via deze website in het begin van 2023 delen. De definitieve aanleg zal, starten na de woningbouw aan het Yuliushof. Wij verwachten dit in het eerste kwartaal van 2025 starten.

Vragen

Heeft  u vragen over de werkzaamheden van de gemeente (riool en straat)? Of wilt u nu al iets aan mij mee geven? Dan kunt u contact opnemen met mij, dhr. R. (Roel) Hubers, als contactpersoon van de gemeente.  U kunt dit doen via e-mail of via het telefoonnummer 14078. Voor alle andere vragen aan de gemeente kunt u terecht bij het meldingssysteem Fixi.nl.