Kromhout - Rioleringswerkzaamheden

Om problemen in de toekomst te voorkomen gaan we het riool vervangen. We leggen ook een extra riool aan voor de afvoer van regenwater.

Aanleg nieuwe riool 

In het Kromhout ligt één van de oudste betonnen rioleringstelsels van Dordrecht. De rioolbuizen zijn meer dan 90 jaar oud. De kans op schade wordt steeds groter. Dat willen we voorkomen, daarom gaan we het riool vervangen. Na dit werk brengen we tijdelijke straatstenen aan. Na het graven laten we de bodem met een tijdelijke straatstenen altijd minimaal een jaar nazakken (inklinken). Dit doen wij om verzakkingen met de nieuwe straatstenen te voorkomen.

Huidige indeling van het Kromhout

Verbetering waterafvoer bij zware buien

In de Dordtse binnenstad en 19e-eeuwse schil is bij zware buien op een aantal plaatsen wateroverlast. Daarom leggen met de vervangende werkzaamheden tegelijkertijd een nieuw regenwater riool. Met dit riool kunnen we regenwater uit putten of dakgoten tijdens zware buien sneller afvoeren. Hiermee is we de kans op wateroverlast kleiner. 

Werkzaamheden Yuliushof

Brukon gaat op het Kromhout nieuwe woningen bouwen. Voor die tijd wordt de oude Yulius terrein aan het Kromhout en het Kasperspad gesloopt. Brukon gaat u nog verder informeren over deze werkzaamheden. 

Herstellen van de straat

Na de bouw van de woningen aan het Yuliushof kunnen we het straatwerk herstellen. Het Kromhout gaat dan weer jaren mee. 

Verwachte overlast

De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Wij gaan het Kromhout in delen afsluiten om de straat te kunnen herstellen. Samen met de aannemer proberen  wij  de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afval op de aangewezen plekken altijd aanbieden. HVC en de aannemer houden met elkaar contact over de momenten waarop HVC de containers tijdelijk niet kan bereiken. In dat geval nemen ze maatregelen en informeren ze u als bewoners hierover.

Schetsontwerpen

Wij werken op dit moment aan een eerste schetsontwerp. Dit is nog geen definitief ontwerp en is nog niet compleet. Het is een eerste aanzet om samen met u verder aan te vullen. Het belangrijkste verschil is dat wij de weg op een aantal punten aanpassen. Dit doen we om het voor voetgangers veiliger te maken. Daarnaast willen we graag meer groen in de straat. Door weinig ruimte in de ondergrond is dit nog even wat uitzoek werk. 

Het ontwerp is nog niet klaar. Met uw ideeën en toevoegingen maken wij de volgende stap in het ontwerp tot het ontwerp klaar is. 
In het najaar gaan wij in een bewonersbijeenkomst graag met u in gesprek. We bespreken het ontwerp en bekijken samen wat voor u belangrijk is. 

Huidige indeling van het Kromhout vanuit de straat bezien
 

Planning

We verwachten in het eerste kwartaal van 2023 te starten met de aanleg van het nieuwe riool. Meer informatie over de planning van het werk delen wij via deze website in het najaar van 2022. 
De definitieve aanleg zal, starten na de woningbouw aan het Yuliushof. Wij verwachten hiermee in het eerste kwartaal van 2025 te starten. 

Vragen

Heeft  u vragen over de werkzaamheden van de gemeente (riool en straat)? Of wilt u nu al punten onder de aandacht brengen? Dan kunt u contact opnemen met de  contactpersoon van de gemeente dhr. R. (Roel) Hubers. U kunt dit doen via e-mail of via het telefoonnummer 14078. Voor alle andere vragen aan de gemeente kunt u terecht bij het meldingssysteem Fixi.nl.