Vissersdijk: reconstructie en onderhoud wegdek

Op de Vissersdijk is het wegdek op een aantal plaatsen erg slecht. De weg heeft onder andere te lijden gehad onder bouwverkeer van nieuwbouwprojecten. Het slechte wegdek kan hinder veroorzaken. Daarom pakken wij de straat aan. We combineren deze werkzaamheden met onderhoud aan het fietspad op de Noordendijk.

Het eerste deel van de Noordendijk is in 2020 en 2021 voorzien van nieuw asfalt. Nu is het tijd voor de volgende fase, de Vissersdijk en het resterende deel van de Noordendijk.

Aandacht voor fietsers en parkeren

De Vissersdijk en Noordendijk zijn drukke fietsroutes. Soms is het voor fietsers niet altijd overzichtelijk. Daarom hebben wij in het nieuwe ontwerp gekeken hoe we de auto en de fiets een veilige plek geven. Ook gaan we op een aantal plaatsen iets meer groen toevoegen.

Overlast

De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Wij gaan de Vissersdijk en Noordendijk in delen afsluiten om de straat te kunnen herstellen. Samen met de aannemer proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afval altijd aanbieden. HVC en de aannemer houden met elkaar contact over de momenten waarop HVC de containers tijdelijk niet kan bereiken. In dat geval nemen ze maatregelen en informeren ze u als bewoners hierover.