Projecten Dordtse Mijl

Informatie over de verschillende deelprojecten van het project Dordtse Mijl.

Parkweg

De weg tussen de zeehaven en de binnenstad krijgt een nieuwe asfaltlaag. En een nieuwe indeling met smallere rijbanen en een smalle middenberm.

Door smallere rijbanen krijgt de weg veel minder asfalt dan nu. Dat biedt ruimte voor bomen in de bermen langs de weg. Ook is er veel aandacht voor (snel)fietsroutes en het veilig oversteken voor fietsers en voetgangers.

Rivierenpark

De oude locatie van het tankstation (Dokweg) wordt samen met het naastgelegen groengebied heringericht tot een rivierenpark.

Het rivierenpark richten we anders in. Dat maakt het gebied langs de waterkant aantrekkelijker voor ontspanning en vermaak. Het tankstation is verplaatst naar een andere plek. Hierdoor is de rivier beter te zien. Het gebied dat nu braak ligt gaan we herinrichten tot rivierenpark.

Voorbijgangers kunnen de ruimte die ontstaat aan de oever gebruiken als rustplaats. Het biedt ook een mooie recreatieplek voor bewoners uit de binnenstad en Krispijn.

Onder de bruggen

Het gebied onder en rond de bruggen is een belangrijke schakel tussen de binnenstad van Dordrecht en de Dordtse Mijl. Ook lopen hier dagelijks veel mensen van het P&R terrein naar het centrum.

De nieuwe situatie is een grote vooruitgang voor voornamelijk de voetgangers. De zichtlijnen in het gebied verbeteren we en de voetpaden worden breder. Daarnaast plaatsen we meerstammige bomen, we voegen natuur toe aan een gebied waar nu veel asfalt is. Hierdoor ontstaat er een beter evenwicht tussen het 'groen' en 'grijs'.

Verplaatsing tankstation

Het tankstation heeft een nieuwe locatie! Dit is een belangrijke stap in de kwaliteitsverbetering van het gebied.

De nieuwe locatie van het tankstation is ter hoogte van de Mijlsehaven en de Van der Weesloods. Bij het nieuwe tankstation passen alle gebouwen onder één luifel. Bij het ontwerp van het nieuwe tankstation was ook de omgeving meegenomen. Die ruimte was erg verwaarloosd. Nu staan er extra bomen, ligt er een nieuw verbreed fietspad en is de route voor voetgangers verbeterd.

De oude locatie van het tankstation (Dokweg) wordt samen met het naastgelegen groengebied heringericht tot een rivierenpark. Waarbij het belangrijk is dat er een beter evenwicht komt tussen 'groen' en 'grijs'.