Project en planning

Met het project Dordtse Mijl verbeteren we de openbare ruimte bij de Laan der Verenigde Naties en de Dokweg. Het werk gebeurt in stappen. De aannemer begint met de voorbereidende werkzaamheden.

Via de Heijmans BouwApp blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Daar kunt u ook terecht met vragen. Download de gratis App in de App Store of Play Store

Het gebied tussen de zeehaven en de binnenstad is de belangrijkste stadsentree van Dordrecht. Iedere dag rijden tienduizenden mensen met de auto, fiets of trein de stad in via de Laan der Verenigde Naties en de Dokweg.

Deze laatste mijl naar het centrum is nu bepaald geen visitekaartje voor de stad. De verharding en het groen zijn rommelig. Voetgangers en fietsers kunnen er moeilijk oversteken. De rivier Oude Maas is nauwelijks zichtbaar en langs de oever is weinig ruimte om te recreëren.

Met het project Dordtse Mijl zetten we een eerste stap om van dit gebied een aantrekkelijk deel van de stad te maken. Met een stadsentree die Dordrecht waardig is. (lees verder onder de foto)

Projectgebied Dordtse Mijl

Het projectgebied van de Dordtse Mijl

Ontwerp

Veel bewoners en bedrijven maken dagelijks gebruik van het gebied van de Dordtse Mijl. Samen met hen is nagedacht hoe we het gebied kunnen verbeteren. Met hun ideeën en wensen is een ontwerp gemaakt. Om u een indruk te geven van wat u straks ziet als u over deze weg rijdt, is de animatiefilm hieronder gemaakt. U kunt de film ook op YouTube bekijken.

Animatiefilm ontwerp Dordtse Mijl

Wat gaat er gebeuren?

In verschillende fases werkt aannemer Heijmans Infra B.V. aan de herinrichting van de Laan der Verenigde Naties. De werkzaamheden starten aan de kant van het benzinestation, ter hoogte van de Ampèrestraat. Daarna gaat het werk in stappen richting Maasplaza. Over acht maanden ziet de weg er heel anders uit. Dit gaan we doen:

 • groot wegonderhoud: nieuw asfalt op de weg
 • een duidelijke indeling van de weg
 • veel aandacht voor (snel)fietsroutes
 • veilig oversteken voor fietsers en voetgangers
 • meer zicht op de rivier door verplaatsing van het tankstation
 • bij de nieuwe locatie van het tankstation is rekening gehouden met zicht op de Oude Maas
 • beter gebruik van de rivieroever ter hoogte van de Dokweg
 • een betere verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Laan der Verenigde Naties en de Dokweg met de binnenstad
 • meer bomen en groen

Bereikbaarheid binnenstad

Op dit moment werken we op meerdere plekken in de stad aan de weg. Tijdens de werkzaamheden aan de Laan der Verenigde Naties blijft in beide richtingen één rijbaan open. Automobilisten en bezoekers aan de binnenstad moeten rekening houden met hinder en drukte op de weg. De parkeerplaats aan de Weeskinderendijk blijft bereikbaar. Gaat u met de auto naar het centrum? U kunt dan het beste rijden via de N3 of met de bus of fiets naar de binnenstad reizen.

Planning

Hieronder heeft u een overzicht met welke fase we aan de slag gaan.

 • Fase 1 en 2: klaar

  We hebben het riool van de Mijlweg vervangen. Ook hebben wij het fietspad aan de Laan der Verenigde Naties verlegd en een nieuwe tankstation gebouwd. Er is ook aan een gedeelte van de Laan der Verenigde Naties uitgevoerd. 
 • Fase 2G: voor een deel klaar

  Aan de kademuren van de Mijlsehaven heeft groot onderhoud plaatsgevonden. De weg naast de Handelskade moeten we nog aanpassen, dit doen we tegelijk met fase 3.
 • Fases 3 en 4: najaar 2024

  Deze fases voeren we in deze periode achtereenvolgens uit. Er komt een duidelijkere indeling van de weg, nieuw asfalt en een nieuw fietspad. Als deze werkzaamheden klaar zijn worden er in de winter 2023 of voorjaar 2024 bomen geplant.
 • Fase 4C: voorjaar 2024

  In deze fase richten we het voorterrein van parkeerterrein Weeskinderendijk opnieuw in.
 • Fase 5 en 6: najaar 2024

  Tijdens deze periode voeren wij de werkzaamheden ‘onder de bruggen’ uit. Ook gaan wij de kades bij de Dokweg herstellen. Daarna voeren we de werkzaamheden voor het 'Rivierenpark' uit.

Planning Dordtse Mijl 2023. Er staan verschillende fases op.