Oudland

Op het oude terrein van voetbalclub OMC in Dubbeldam komen nieuwe huizen. Het 3.8 hectare grote terrein biedt ruimte aan 75 nieuwbouwwoningen.

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2022 het bestemmingsplan voor Oudland vastgesteld. Daaraan ging een grondige voorbereidingsperiode vooraf. De gemeente stelde de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Oudland. Die randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de soorten woningen die er kunnen komen. Ook zijn er voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, de inrichting van het openbaar gebied en de afwikkeling van het verkeer. 

In Oudland komen 50 koopwoningen en 25 appartementen in de sociale sector. 

Koopwoningen

Begin 2023 startte de aanbestedingsprocedure voor een ontwikkelaar die de 50 koopwoningen bouwt. In oktober 2023 is die gekozen. Waaijer Projectrealisatie werkt op dit moment een plan uit voor 8 vrijstaande woningen, 10 twee-onder-een-kapwoningen en 32 herenhuizen (rijwoningen). Meer informatie over de woningen staat op www.dubbeldaminbloei.nl. Daar vindt u ook de planning.

 Tekening van koopwoningen Oudland

Appartementen in de sociale sector 

De gemeente is in gesprek met een woningbouwcorporatie voor de bouw en verhuur van 25 sociale huurappartementen. De verwachting is dat hier eind 2024 duidelijkheid over komt. Inschrijven via de gemeente is NIET mogelijk. De woningcorporatie biedt de woningen te zijner tijd aan. Houdt u deze pagina in de gaten voor updates.

Openbare ruimte

De gemeente legt de openbare ruimte in Oudland aan. Er ligt nu voorbelasting op het terrein. In het 2e en 3e kwartaal van 2024 begint het bouwrijp maken. We halen dan het zand van de voorbelasting weg en bereiden het terrein voor op de bouwwerkzaamheden. Als de woningen klaar zijn volgt de definitieve inrichting van het openbare gebied.

Het bestemmingsplan 

In 2019 begon de gemeente met het ontwikkelen van een plan voor het projectgebied Oudland. Eind 2019 hebben we twee keer met de inwoners uit de buurt gesproken over het plan. Ook zijn er goede gesprekken geweest met een aantal mensen die in de buurt wonen.

Het oude bestemmingsplan Dubbeldam uit 2014 stond de bouw van woningen niet toe. Om het terrein voor woningbouw te kunnen gebruiken, is het bestemmingsplan gewijzigd. Het aangepaste bestemmingsplan '12e herziening bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Oudland' is op 22 februari 2022 vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook een besluit genomen over de ingediende zienswijzen. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de groene button Plannen zoeken, vul in het venster Plannaam of dit IMRO-nummer in: NL.IMRO.0505.BP188Herzoudland-3001 en druk op enter. Het eerste zoekresultaat is het gewijzigde bestemmingsplan voor Oudland. 

De randvoorwaarden 

Woningbouw

Er is binnen Dordrecht veel vraag naar sociale woningbouw. Het gebied Oudland is geschikt voor woningen in allerlei categorieën. Er komen maximaal 75 huizen, waarvan ten hoogste 25 sociale huurwoningen. Het woningbouwprogramma bestaat uit:

  • 8 vrijstaande woningen
  • 10 twee-onder-een-kapwoningen
  • 32 herenhuizen (rijwoningen)
  • 25 sociale huurappartementen

De eerste rij woningen langs de Recklinghausenweg vormt een geluidswerende wand die het achterliggende woongebied geluidsluw maakt. De eerste woningrij moet op voldoende afstand van de Recklinghausenweg staan om de geluidsbelasting op de muren van deze  woningen onder de 54 decibel te houden.

Beeld van locatie Oudland

Woonomgeving

Ook zijn er voorwaarden gesteld voor de woonomgeving. Een openbare groene zone door het woningbouwplan biedt een doorkijk op de Noordendijk. De bestaande groenzones langs de Noordendijk en de Recklinghausenweg blijven bestaan of worden versterkt;. En verder:

  • In het groen worden recreatieve routes aangelegd die aansluiten op de omgeving, zodat iedereen daar plezier van heeft.
  • Er mogen geen achterkanten van woningen aan de openbare ruimte grenzen. Alle woningen moeten met hun voorkanten naar de openbare ruimte worden gebouwd;
  • Er moet watercompensatie plaatsvinden. Dat doen we door het maken van waterpartijen (vijvers en watergangen). De waterpartijen moeten een oppervlakte hebben van 10% van het te verharden oppervlak (= gebouwde woningen en straten). 
  • Van het plangebied wordt 3% gebruikt als openbare speelruimte (formeel en informeel).

Verkeer

De toegang tot het gebied komt na de bocht in de Visserstuin te liggen. Dat is nodig om voldoende opstelruimte bij de kruising te houden. U moet dit zien vanaf de kruising met de Recklinghausenweg;
De overloopfunctie voor de buurt bij het bestaande parkeerterrein bij het sportpark blijft bestaan. We zorgen voor voldoende parkeermogelijkheid in de openbare ruimte.

Vraag en antwoord

Na de infomatiebijeenkomst voor omwonenden op 20 maart 2024 zijn er door een aantal inwoners schriftelijk vragen ingestuurd. Hier vindt u de vragen en antwoorden hierop.

Contact

Wilt u meer weten over het project Oudland? Neem contact op met projectmanager Kelly Vos of projectsecretaris Manuela Plaisier. 

Projectmanager:

Kelly Vos 
M 0628311979
E k.vos2@dordrecht.nl
Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur

Postadres:

Gemeente Dordrecht
T.a.v. mw. M.A.C. Plaisier, projectsecretaris Oudland
Postbus 8
3300 AA Dordrecht