Onderwijs en kinderopvang

 • Leerlingenvervoer

  Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als de dichtstbijzijnde school voor speciaal onderwijs (basis- en voortgezet) meer dan 4 tot 6 km van huis is.

 • Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

  Leerplicht vanaf de maand na de 5e verjaardag tot einde schooljaar tot 16e verjaardag. Kwalificatieplicht tot een startkwalificatie of tot 18e verjaardag.

 • Scholen

  Wij bieden een breed aanbod aan scholen van basis- tot hoger onderwijs. De beoordeling daarvan leest u op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

 • Kinderopvang

  Op de website Belastingdienst leest u of u recht heeft op toeslag voor kinderopvang. De SDD kan helpen als u geen eigen bijdrage kunt betalen.