Scholen

De gemeente Dordrecht heeft een breed aanbod aan scholen, van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs.

Scholen in Dordrecht

Bekijk meer informatie in de Onderwijsgids en de Onderwijsmonitor, die u hieronder kunt downloaden.

Onderwijsmonitor 2011 (pdf, 147 kB)
Onderwijsgids 2019-2020  (pdf,  2MB)

Kwaliteit van scholen

De beoordeling van scholen kunt u zoeken op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Website Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schoolvakanties

Hieronder staan de adviesdata van de schoolvakanties in de regio Drechtsteden (midden-Nederland). De kerstvakantie, meivakantie en zomervakantie zijn wettelijk vastgesteld. De overige vakanties mag de school zelf vaststellen. Scholen mogen hier dus van afwijken. Om zeker te weten welke vakanties een school heeft, kunt u het beste bij de school zelf informeren.

Voorstel schoolvakantieregeling

Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ziet graag dat voor elk schooljaar de schoolvakanties van primair en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk voor de hele regio op elkaar afgestemd zijn. In overleg met een aantal vertegenwoordigers uit dit onderwijs volgt het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten het ministerie.

Adviesdata ministerie

Bekijk de adviesdata van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap:

Schoolvakanties 2018 - 2019

Heeft u vragen?

Bel dan de afdeling Onderwijs via telefoonnummer 078 770 4963 of 14 078. In het rapport 'Overgang Basisonderwijs-Voortgezet Onderwijs 2008' vindt u informatie over een onderzoek of niet-westers buitenlandse leerlingen bij hun overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs anders werden behandeld dan leerlingen van Nederlandse oorsprong.

Rapport Overgang Basisonderwijs-Voorgezet Onderwijs 2008 (pdf, 171 kB)