Scholen

De gemeente Dordrecht heeft een breed aanbod aan scholen, van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs.

Scholen in Dordrecht

Informatie over scholen leest u in de Onderwijsgids die u telefonisch kunt opvragen bij afdeling Onderwijs via telefoonnummer 078 770 49 63.

Kwaliteit van scholen

De beoordeling van scholen kunt u zoeken op de website van de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Schoolvakanties

Hieronder staan de adviesdata van de schoolvakanties in de regio Drechtsteden (midden-Nederland). De kerstvakantie, meivakantie en zomervakantie zijn wettelijk vastgesteld. De overige vakanties mag de school zelf vaststellen. Scholen mogen hier dus van afwijken. Om zeker te weten welke vakanties een school heeft, kunt u het beste bij de school zelf informeren.

Voorstel schoolvakantieregeling

Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ziet graag dat voor elk schooljaar de schoolvakanties van primair en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk voor de hele regio op elkaar afgestemd zijn. In overleg met een aantal vertegenwoordigers uit dit onderwijs volgt het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten het ministerie.

Adviesdata ministerie

Bekijk de adviesdata van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over schoolvakanties.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan de afdeling Onderwijs via telefoonnummer 078 770 49 63 of 14 078