Leerlingenvervoer

Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor:  

  • fiets
  • openbaar vervoer
  • of eigen vervoer (auto)
  • aangepast vervoer met taxi (bus) 

Zit uw kind op een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag? Dan kunt u, onder voorwaarden, vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer krijgen.

Voorwaarden

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

  • de dichtstbijzijnde school voor speciaal onderwijs (basis- en voortgezet) meer dan 4 kilometer van huis vandaan is
  • de dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs meer dan 4 kilometer van huis vandaan is
  • de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs meer dan 6 kilometer van huis vandaan is
Aanvragen

Voor u de aanvraag digitaal opstuurt, vraagt u de volgende documenten op:

  • vervoersadvies als u aangepast vervoer aanvraagt. Hierin is uitgelegd waarom de leerling niet met de fiets of openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) kan reizen. Dit is een verklaring van een specialist of van een bij de school betrokken orthopedagoog
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst als uw kind het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs bezoekt. Hiermee toont u aan dat uw gezamenlijk belastbaar inkomen over 2021 lager is dan € 28.800,-

Deze documenten heeft u nodig bij uw aanvraag.

Aanvraag leerlingenvervoer

Lukt de aanvraag niet? Vraag dan hulp bij Stroomlijn. Zij behandelen de aanvragen voor de gemeente. Per e-mail of op telefoonnummer 088 505 85 55.

Afhandeling

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag te nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als een leerling gekeurd moet worden of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hierover dan een brief. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan met vragen, opmerkingen, klachten of wijzigingen over leerlingenvervoer contact op met Stroomlijn. Dat kan via:

Uw aanvraag voor leerlingenvervoer gaat wel via de website van de gemeente Dordrecht.