Kinderopvang

Goede kinderopvang is voor ouders en kinderen belangrijk. Doordat steeds meer ouders werken of een opleiding volgen, maken zij gebruik van kinderopvang. 

Zowel ouders als kinderopvangorganisaties kunnen hier terecht voor informatie.

Informatie voor ouders

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang:

 • Dagopvang (0 - 4 jaar)
 • Peuteropvang (2 - 4 jaar)
 • Buitenschoolse opvang (4 - 12 jaar)
 • Gastouderopvang
Recht op toeslag

De Wet kinderopvang zorgt er voor dat kinderopvang in Nederland goed en betaalbaar is. De wet bepaalt dat ouders, het Rijk en de werkgever via een toeslag van de Belastingdienst samen de kinderopvang betalen. U kunt op de website van de Belastingdienst lezen of u recht heeft op een toeslag voor kinderopvang. Kunt u de eigen bijdrage voor de kinderopvang niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming van de Sociale Dienst Drechtsteden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale dienst.

Landelijk register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle

 • peuterspeelzalen
 • kinderdagverblijven
 • organisaties voor buitenschoolse opvang
 • gastouderbureaus en
 • gastouders

geregistreerd, Zij voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. In dit landelijke register vindt u ook een volledig overzicht van geregistreerde kinderopvangorganisaties in Dordrecht. U kunt dit register ook raadplegen om te controleren of de opvang voldoet aan de kwaliteit. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. 

Informatie voor kinderopvangorganisaties

Iedereen die van plan is om te starten met

 • dagopvang
 • buitenschoolse opvang of
 • gastouderopvang in Dordrecht, moet dit volgens de Wet Kinderopvang melden bij de gemeente Dordrecht

De kinderopvang moet u dan registreren in het Landelijk Register Kinderopvang. Hier vindt u meer informatie over deze procedure. Ook wijzigingen in bestaande gegevens moet u doorgeven voor deze registratie.