Gemeente en waterschap sluiten afvalwaterakkoord

Op 24 mei 2024 heeft de gemeente met waterschap Hollandse Delta een akkoord gesloten over het verwerken van afvalwater.

Afvalwaterakkoord Wethouder Rik van der Linden ondertekende namens de gemeente. Heemraad Anne Mollemal deed dit voor het waterschap. Met dit akkoord gaan we door met we de gemaakte afspraken. Deze gaan over de kwaliteit van het ingezameld afvalwater, de kostenverdeling van het beheer van rioolgemalen en persleidingen. Ook zijn er afspraken over taken bij onverwachte (nood)situaties. 

Afvalwater

Afvalwater is gebruikt water dat via woningen en bedrijven in het riool terecht komt. Soms komt daar ook overtollig regenwater bij. Gemiddeld spoelt iedere inwoner 120 tot 130 liter vuil water per dag weg.

Vooral in de oude binnenstad voeren we ook regenwater af naar het riool via straatkolken en dakgoten. Het afvalwater stroomt dan samen met regenwater via rioolbuizen en rioolgemalen naar de waterzuiveringsinstallatie. In Dordrecht staat deze installatie van Hollandse Delta aan de Baanhoekweg. Het gereinigd afvalwater gaat naar de Beneden Merwede. Samen met de het waterschap zorgen we voor schoon slootwater in Dordrecht.