Niet meer stil staan op het Bagijnhof

Vanaf 1 februari mogen auto's tussen 11.00 – 24.00 uur niet meer stil staan op het Bagijnhof. Het verbod om stil te staan geldt dan op het hele Bagijnhof tussen de Lenghenstraat en de Visstraat. Dit betekent dat laden en lossen of iemand wegbrengen of ophalen een groot deel van de dag alleen nog kan op de laad/losplek aan de Visstraat of bij de Johan de Wittbrug.

Het verbod om stil te staan gold al voor een gedeelte tussen de Sarisgang en Visstraat en is nu uitgebreid. Ook op de Korte Breestraat en de Korte Breehof aan de kant met oneven huissnummer mogen auto's niet meer stilstaan. Bij een file voor de parkeergarage Visstraat levert dat gevaarlijke situaties op.

Duidelijkheid

Auto's die even geparkeerd staan op het Bagijnhof zorgen voor irritatie bij zowel winkeliers als winkelend publiek. Met het verbod om stil te staan is de situatie op het Bagijnhof voor iedereen duidelijk. Politie en Handhaving kunnen hierop nu controleren en zo nodig bekeuren.