Eigen bijdrage voor iedereen in maatschappelijke opvang

Het Dordtse college wil dat voortaan iedereen in de maatschappelijke opvang een eigen bijdrage betaalt. Voor een kamer of woning geldt dit al, maar niet voor de crisisopvang en 24-uursopvang bij het Leger des Heils.

Mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang betalen nu niets. Zij hebben vaak wel inkomen uit bijvoorbeeld een uitkering of werk. De eigen bijdrage moet er voor zorgen dat mensen doorstromen en niet om financiële redenen van de gratis opvang gebruik maken. Als er meer doorstroming komt, neemt de druk op de opvang af. 

Wethouder Peter Heijkoop (Bestaanszekerheid): "Door de invoering van de eigen bijdrage verwachten we dat de kans op plaatsgebrek in de opvang minder wordt. Omdat de nachtopvang hier gratis is, komen mensen van buiten de Drechtsteden. Laatst moest het Leger des Heils een paar mensen weigeren voor de nachtopvang omdat er te weinig bedden waren. Dat is niet acceptabel en deze maatregel draagt eraan bij dat dat niet meer voorkomt. Iedereen die in Dordrecht een dak boven zijn hoofd wil, moet dat kunnen krijgen. Tegen een kleine vergoeding."

Beter voorbereid op de toekomst

De opvang van dak- en thuislozen in onze stad is een tijdelijke oplossing. Het doel is te werken aan herstel. Daarnaast bereiden we hen zo goed mogelijk voor zodat ze weer zelfstandig kunnen wonen.

"Op dit moment is er financiële ongelijkheid tussen mensen in de maatschappelijke opvang. Wie niet hoeft te betalen ervaart soms onvoldoende prikkel om door te stromen naar een betaalde woning. Daarom is vanaf nu het uitgangspunt dat iedereen die kan betalen, dat ook doet. Zo bereiden we mensen beter voor op de toekomst. Voor een eigen huis moet je ook huur gaan betalen", zo zegt Heijkoop.

De raad besluit na de zomer over dit voorstel.