Deel Laan der Verenigde Naties krijgt opknapbeurt

Een deel van de Laan der Verenigde Naties krijgt de komende maanden een opknapbeurt. Het gaat om het deel van de weg tussen de afrit A16 (bij het tankstation) en de binnenstad. De laatste mijl naar het centrum is nu geen visitekaartje voor de stad.

Het asfalt is versleten, de weg is onveilig voor fietsers en voetgangers en er is weinig groen. Daarom krijgt deze ‘Dordtse Mijl’ een flinke make-over. In de week van 22 mei starten de voorbereidende werkzaamheden, die in verschillende fases duren tot eind 2023.

Wat gaat er gebeuren?

In verschillende fases werkt aannemer Heijmans Infra B.V. aan de herinrichting van de Laan der Verenigde Naties. De werkzaamheden starten aan de kant van het benzinestation, ter hoogte van de Ampèrestraat. Daarna gaat het werk in meerdere fasen richting Maasplaza. Na acht maanden ziet de weg er heel anders uit. Naast het vervangen van het asfalt kijken we ook naar wat er nog meer in de openbare ruimte aangepakt en verbeterd kan worden. Wethouder Van der Linden: "Met de aanpassingen en de nieuwe inrichting van de Laan der Verenigde Naties verbeteren we de verkeersveiligheid voor iedereen. Meer aandacht voor fietsers, voetgangers en meer groen. Al deze aanpassingen zorgen voor een betere ingang naar de binnenstad”.

Aandacht voor fietsers en voetgangers

Fietsers krijgen meer ruimte. Er komen (snel)fietsroutes en een betere verbinding tussen de Laan der Verenigde Naties en de Dokweg met de binnenstad. Ook de oversteek naar P&R Weeskinderendijk pakken we aan zodat oversteken veiliger kan.

Meer groen

De Laan der Verenigde Naties krijgt meer bomen en planten. Het gebied wordt heringericht volgens een beplantingsplan van een landschapsarchitect. Nadat de werkzaamheden klaar zijn komt er aan beide kanten van de weg een bomenrij. Ter hoogte van de Dokweg kun je de rivier beter zien. Hier komt het rivierpark met bomen en planten. Er is goed gekeken of de bomen en planten de biodiversiteit helpen.

Bereikbaarheid binnenstad

Op dit moment werken we op meerdere plekken in de stad aan de weg. Tijdens de werkzaamheden aan de Laan der Verenigde Naties blijft in beide richtingen één rijbaan open. Automobilisten en bezoekers aan de binnenstad moeten rekening houden met hinder en drukte op de weg.

Meer informatie

Kijk voor de planning en de laatste informatie op www.dordrecht.nl/dordtsemijl of download de Heijmans BouwApp. De app is gratis te downloaden via de App Store en Play Store.