April

  • Gemeenteraad wil verder met burgemeester Wouter Kolff

    12 april 2023

    Vanmiddag besloot de Dordtse raad de heer Wouter Kolff aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Dordrecht. Deze aanbeveling gaat eerst naar de commissaris van de Koning en daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierna besluit de koning over de herbenoeming.