Actieplan Geluid

Door de Europese Richtlijn Omgevingslawaai is de gemeente verplicht om geluidsbelastingskaarten te maken. En een actieplan om de overlast van lawaai terug te dringen, het Actieplan Geluid 2019-2023.

Het Actieplan Geluid 2019-2023 (pdf, 1 MB) gaat over het lawaai van verkeer op gemeentelijke wegen. De plandrempel (een soort grenswaarde) is hierbij gelegd op 65 decibel (dB). De gemeente vindt dat het lawaai van het verkeer niet boven de 65 dB mag uitkomen. Als dat wel gebeurt, dan wil de gemeente het lawaai verlagen. 

Om het lawaai van verkeer omlaag te krijgen, haken we zoveel mogelijk aan bij nieuwe plannen en projecten. Zoals bijvoorbeeld bij het Verkeersstructuurplan Schil-West en het uitvoeringsprogramma met fietsmaatregelen. Of bij het onderhoudsprogramma van wegen, de lokale uitwerking van het Schone Lucht Akkoord. En het isoleren van de woningen voor de energietransitie.