Milieu

  • Milieu (oprichting, uitbreiden/wijzigen, revisie)

    Wilt u een bedrijf beginnen? Dan is in veel gevallen een melding milieubeheer voldoende. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig.

  • Windenergie in Dordrecht

    Dordrecht wil verduurzamen en kiest daarom voor windenergie. Windenergie is duurzaam. Het is schoon, vervuilt de lucht niet en raakt nooit op.

  • Bodembeheer

    Samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid werkt de gemeente Dordrecht aan een bodem die zonder risico's gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld woningbouw, kantoren of natuur.