Milieu

 • Milieu (oprichting, uitbreiden/wijzigen, revisie)

  Wilt u een bedrijf beginnen? Dan is in veel gevallen een melding milieubeheer voldoende. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Windenergie in Dordrecht

  Dordrecht wil verduurzamen en kiest daarom voor windenergie. Windenergie is duurzaam. Het is schoon, vervuilt de lucht niet en raakt nooit op.

 • Bodembeheer

  Samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid werkt de gemeente Dordrecht aan een bodem die zonder risico's gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld woningbouw, kantoren of natuur.

 • Actieplan Geluid

  Door de Europese Richtlijn Omgevingslawaai is de gemeente verplicht om geluidsbelastingskaarten te maken. En een actieplan om de overlast van lawaai terug te dringen, het Actieplan Geluid 2019-2023.