Milieu

  • Milieu (oprichting, uitbreiden/wijzigen, revisie)

    Wilt u een bedrijf beginnen? Dan is in veel gevallen een melding milieubeheer voldoende. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig.

  • Bodembeheer

    Samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid werkt de gemeente Dordrecht aan een bodem die zonder risico's gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld woningbouw, kantoren of natuur.

  • Actieplan Geluid

    Door de Europese Richtlijn Omgevingslawaai is de gemeente verplicht om geluidsbelastingskaarten te maken. En een actieplan om de overlast van lawaai terug te dringen, het Actieplan Geluid 2019-2023.