Louter Bloemen

In 1853 is Louter Bloemen als buitenplaats gekocht door de familie Blussé van Oud-Alblas.

Bezoekadres:
Postadres:
Dordrecht
Google maps Louter Bloemen

Het terrein had toen een oppervlakte van 8 hectare. In 1954 moest de familie Blussé van Oud-Alblas Louter Bloemen noodgedwongen verkopen. De gemeente Dordrecht heeft de buitenplaats gekocht. De bestemming industrieterrein was in 1900 al toegewezen aan het gebied. Op het westelijk deel werden bedrijfsgebouwen gebouwd. Het midden- en oostelijke deel bleef nog een tiental jaren gespaard. De padvinderij heeft in die tijd veel gebruik gemaakt van het park Louter Bloemen. In die tijd werden in de zomervakantie de vakantiekinderspelen gehouden in het park. In 1965 werd ook het oostelijke deel ontwikkeld als industrieterrein en gebruikt voor de aanleg van een weg. Een deel van het midden stuk werd toegewezen aan het dierentehuis Louter Bloemen. De huidige oppervlakte van het park Louter Bloemen is nog maar 1.6 hectare.

Ecologie

Louter Bloemen is ecologisch erg interessant. Bijzondere dieren die er leven zijn de boomklever, grote bonte specht, bosuil, watervleermuis, rosse woelmuis, matkopje en het oranjetipje. In Louter Bloemen groeien ook bijzondere planten waaronder de zeldzame blauwe anemoon. Het onverharde wandelpad en de brug over het water maken het mogelijk voor u als bezoeker om het parkje te voet te verkennen. In het park organiseert het instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) regelmatig (thema)wandelingen. Kijk op de website van het IVN voor data en onderwerpen.

Beheer

Het beheer van Louter Bloemen is in opdracht van de gemeente Dordrecht in handen van de Natuur- en Vogelwacht. Het beheer is vooral afgestemd op de planten en dieren die in Louter Bloemen leven. Heeft u op- of aanmerkingen op het onderhoud? Dan mag u altijd een melding doen via de Wijklijn.