Bomenlijst

Het is belangrijk een goed bomenbestand te houden. In onze stad hebben we daarvoor de Bomenlijst. In 2024 komt er een nieuwe versie van de lijst. U kunt daarvoor nu al bomen voordragen.

BoomIn 2020 hebben inwoners nieuwe bomen aangedragen voor de Bomenlijst. Dat gebeurde met de 'Bomenprikker'. Inwoners prikten in juni 2020 enthousiast 400 plekken voor nieuwe bomen op de kaart. Maar op de Bomenlijst staan ook de bestaande bomen in Dordrecht. Als een boom op de lijst staat, mag je hem niet zomaar kappen. Daar heb je een vergunning voor nodig. In juni 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de Bomenlijst 2020. 

Bomenlijst 2020

Bomen die op de Bomenlijst 2020 staan, onderscheiden zich door:

  • een zekere zeldzaamheid
  • hun cultuurwaarde
  • hun uitstraling
  • hun bijzondere groei  
  • hun monumentale waarde
Bewoners hebben bomen voor de lijst aangedragen. Maar ook als gemeente hebben we  bomen op de lijst gezet:
 

Nieuw 

Nieuw in de Bomenlijst 2020 is dat we nu verschillende groepen bomen onderscheiden: 

  • Bomen met een levensverwachting van minimaal 10 jaar die 70 jaar of ouder zijn of een diameter hebben van 100 cm. (Dit noemen we de monumentale bomen)
  • Bomen met een levensverwachting van minimaal 10 jaar die 100 jaar of ouder zijn of een diameter hebben van 150 cm. (Dit noemen we de ereklasse bomen') 
  • Zeldzame bomen met een levensverwachting van minimaal 5 jaar (de 'overige waardevolle bomen') 

Bekijk de Bomenlijst 2020.

Meld een boom aan voor de Bomenlijst van 2024

We vinden het belangrijk om de Bomenlijst up-to-date te houden. Daarom kunt u nu al een of meer bomen voordragen voor de Bomenlijst van 2024. Dat kan een boom zijn in de openbare ruimte. Ook kunt u een voorstel doen voor een boom uit uw eigen tuin of bomen van uw bedrijf of organisatie.
Goed om te weten: De bomen in de binnenstad en de 19-eeuwse Schil staan al op de lijst. Die zijn dus automatisch beschermd.

U kunt een boom aanmelden die u bijzonder vindt. Dat kan zijn omdat hij een bijzondere vorm heeft of er bijzonder uitziet. Of omdat de boom oud of zeldzaam is of juist goed is voor de leefbaarheid of recreatie.

Hoe kun je een boom aanmelden?

U kunt een boom aanmelden door die op de kaart te 'prikken'. U krijgt wanneer u op de link klikt een luchtfoto te zien van Dordrecht. U kunt uw gekozen boom zoeken door in te zoemen.

We vragen u om welk soort boom het gaat. Ook willen we een korte omschrijving van de plek en de reden van uw voordracht. U kunt een of meer bomen aanmelden. 

Op de kaart zijn de bomen aangegeven die nu al op de bomenlijst staan (de bomen met een groene stip). Die hoeft u dus niet nog een keer aan te melden.

Hoe gaat het verder?

Wij beoordelen de bomen die zijn voorgedragen. Wij letten er daarbij op dat de boom: 
•    nog tenminste 5 jaar blijft leven
•    in grond staat waar de wortels de ruimte hebben.
•    op minimaal 2 meter afstand van gebouwen staat 
In 2024 passen wij de nieuwe Bomenlijst aan. Als er veel nieuwe nominaties zijn, leggen we de Bomenlijst eerder voor aan de gemeenteraad. Die moet er altijd een besluit over nemen.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij plaatsen van een boom op de kaart? Bel Oege Oevering, tel. 14078, of mail hem.

Wereldbomenstad

In februari 2020 is Dordrecht uitgeroepen tot Wereldbomenstad. Het is de eerste Nederlandse stad die zich zo mag noemen. Het internationaal programma Tree Cities of the World huldigt steden over de hele wereld die voldoen aan de eisen op het gebied van zorg voor bomen in de stad. Andere steden die zich 'Tree City of het World' mogen noemen, zijn bijvoorbeeld New York, Toronto, Lissabon, Milaan, Glasgow, Lima en Nairobi.