Veelgestelde vragen over woonoverlast en burenoverlast

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over woonoverlast en burenoverlast.

Woonoverlast en burenoverlast

Neem bij overlast eerst contact op met de veroorzaker. Ga het gesprek rustig in en vertel waar u overlast van heeft en vraag of de veroorzaker daar rekening mee wil houden. Komt u er samen niet uit of heeft u hulp nodig bij het gesprek? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling. Is er sprake van voortdurende overlast, bel dan de politie via telefoonnummer 0900 88 44.

Heeft u de politie met spoed nodig? Bel dan het alarmnummer 112.

Er is een speciale folder verschenen, Burenoverlast. Wat kunt u doen (pdf, 79 kB).

Voor meer informatie hebben we ook informatieve filmpjes:

Een eigenaar verhuurt een woning en woont er zelf niet, mag dit?

Vanaf 14 maart 2022 mag u als nieuwe eigenaar van een woning met een WOZ-waarde lager dan € 355.000,-, deze niet verhuren. U bent verplicht er zelf te wonen. Meer informatie over de reden daarvoor en de uitzonderingen leest u op de pagina Opkoopbescherming.

Wat is Kamerbewoning? 

Bij kamerbewoning verhuurt de eigenaar kamers in een woning aan meer dan 1 huishouden. 

Kamerverhuur aan arbeidsmigranten

Om een woning te (laten) gebruiken voor kamerbewoning is een vergunning nodig. Dit heet een onttrekkings- of omzettingsvergunning. Het aantal vergunningen op 150 huisnummers in een straat mag maximaal 2 procent zijn. Dat geldt voor het totale kamerhuur ongeacht wie de kamer huurt.

Geen onttrekkings- of omzettingsvergunning voor kamerbewoning

Wij handhaven op kamerhuur zonder onttrekkings- of omzettingsvergunning is. De eigenaar/beheerder is verplicht om er voor te zorgen dat er toch nog een vergunning komt. Gebeurt dit niet dan legt de gemeente een last onder dwangsom op. Dit betekent dat de eigenaar/beheerder binnen een afgesproken tijd een vergunning aanvraagt. Gebeurt dit niet, dan moet de eigenaar/beheerder de door de gemeente opgelegde dwangsom (boete) betalen.

Wel of geen vergunning voor kamerbewoning afgegeven

Als u wilt weten of er voor een woning een vergunning voor kamerbewoning is gegeven, stuur dan een mail naar de Omgevingsdienst.

De 2 procent voor kamerbewoning is bereikt 

Dan geven wij alleen op uitzondering nog een vergunning af. Als u kunt bewijzen dat het niet geven van een vergunning leidt tot benadeling van de eigenaar of bedrijf die de vergunning aanvraagt, kunt u een hardheidsclausuleverzoek met precieze uitleg mailen naar de Omgevingsdienst.

Alle kamerhuurder parkeren op straat

Vaak helpt het om hierover het gesprek aan te gaan en afspraken te maken met deze bewoners. Lukt het u niet met de arbeidsmigranten in gesprek te gaan? Ga dan in gesprek met de huisvester of de eigenaar van het huis of het uitzendbureau. U kunt bijvoorbeeld vragen of het mogelijk is om een carpoolsysteem op te zetten voor deze bewoners.

Wat is burenoverlast?

U kunt last hebben van uw buren als er bijvoorbeeld vaak luide muziek te horen is. Of als er veel rommel in de tuin ligt. Dit kan ongedierte aanlokken of erg stinken. Ook kan het zijn dat uw buurman of -vrouw zichzelf niet goed verzorgd of in de war is. Als u hier last van heeft of u maakt zich zorgen dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling. In onze folder Burenoverlast leest u wat u nog meer kunt doen. 

Mijn buren bewaren hun afval in de tuin

Het is niet toegestaan om afval in de tuin op te slaan. Wel kan het gebeuren dat de buren extra afval in de tuin opslaan tot de eerstvolgende ophaalronde van de afval-inzameldienst. Dit mag, zolang het afval er niet langer dan een week ligt. 

Buren gebruiken een houtkachel

Er is geen verbod op houtkachels in Dordrecht. Ga daarom het gesprek aan met uw buren en probeer er samen uit te komen. Vertel op een rustige manier dat u last heeft van het stoken van de houtkachel. Vraag hen bijvoorbeeld vriendelijk om bij windstil weer de kachel niet te stoken. 
Zij mogen geen hout dat geverfd, gebeitst of geïmpregneerd is stoken. Dit zien we als het verbranden van afval. Het verbranden van afval is in Nederland verboden.

Het gesprek met mijn buren heeft niets uitgehaald

Komt u er samen niet uit of heeft u hulp nodig bij het gesprek met de overlastgever? Vraag dan om advies bij Buurtbemiddeling of de woningcorporatie. Zij helpen u bij het gesprek en het maken van sommige afspraken. U kunt contact opnemen met de coördinator via telefoonnummer (078) 750 89 69 of via e-mail.

Mijn buren werken niet mee aan buurtbemiddeling

Als u alles heeft geprobeerd, er niets helpt en uw buren zelfs niet willen meewerken aan buurtbemiddeling. Dan kunt u, als de overlast blijft, juridische stappen ondernemen. Het burenrecht valt onder het privaatrecht en regelt hoe buren met elkaar om moeten gaan. U kunt dan kiezen uit het inschakelen van rechtsbijstand of naar de kantonrechter stappen. Dit kost wel geld. Meer hierover leest u in onze folder Burenoverlast.
Bij ernstige overlast kunt u de politie bellen via telefoonnummer 0900 8844. 
Als de politie ter plaatse overlast vaststelt, spreken zij de buren daarop aan. Als het nodig is, geeft de politie hen een boete. Huurt u een woning? Meld de overlast dan ook bij uw verhuurder. 
Bent u in gevaar? Bel dan het alarmnummer 112.
Als u en andere buren meerdere keren overlast meldt bij de politie dan delen zij dit met de wijkmanager van uw wijk. De wijkmanager zoekt samen met u en de overlastgever dan naar een oplossing. De ervaring leert dat dit langdurige trajecten zijn.  

De buren die overlast geven wonen in een huurhuis. Kan ik de verhuurder hierop aanspreken?

Ja. Als de overlastgever in een huurwoning woont, mag u met de verhuurder (particulier of woningcorporatie) een gesprek beginnen over zijn verantwoordelijkheid. De verhuurder is verplicht om onderzoek te doen naar de overlast.  

Burenoverlast stoppen

In alle gevallen van burenoverlast is het belangrijk dat u harde bewijzen verzamelt. Daarom is het belangrijk dat u overtredingen meldt aan officiële instanties, zoals handhaving of de politie. Zij kunnen de overlast officieel vaststellen en vastleggen wat er wanneer en waar is gebeurd. Het is daarnaast slim om zelf in een logboek bij te houden wat er gebeurt. Dit geeft een goed beeld van de  overlast die u ervaart. Een rechter oordeelt nooit alleen op een verklaring of mening van één persoon. 

De overlastgever kan zeggen dat hij of zij de overlast niet veroorzaakt heeft. Blijf dan de overlast melden bij de politie (en andere organisaties) om de overlast goed in kaart te brengen. Wilt u de overlast op andere manieren vastleggen, bijvoorbeeld met foto’s, filmpjes of geluidsopnames? Let dan goed op: het is niet altijd toegestaan om foto’s of filmpjes te maken. Als u de privacy van uw buren schendt, kan dit leiden tot een grote (juridische) ruzie. 

Wat kan de gemeente doen als er overlast is?

Komt u er zelf niet uit met uw buren? Ervaren buurtbewoners hetzelfde? En maakt het vaker melden bij de politie geen verschil? Dan kunt u een melding maken bij de gemeente. Dat kan via Fixi. Wij doen dan navraag bij de politie om een goed beeld te krijgen van de situatie. Als blijkt dat de overlast lang duurt en ingewikkeld is, kan de gemeente de overlastgever een waarschuwing geven. Of in het meest erge geval zelfs een gedragswijziging opleggen. Dit betekent dat de overlastgever een verbod krijgt om iets nog een keer te doen. Dit gaat alleen lang duren. Als u in het bezit bent van een rechtsbijstandsverzekering, dan kunt u die om hulp vragen.
Soms lijkt niets te helpen en blijft de overlast doorgaan. U kunt dan (vaak samen met een advocaat) naar de rechter stappen. Het burenrecht valt onder het burgerlijk recht en regelt hoe buren met elkaar om moeten gaan. Het maakt niet uit of u of uw buren huurder of eigenaar zijn van de woning. U vraagt de rechter om de overlastgever sommige gedragingen te verbieden of iets wel te doen. Besef wel dat een civiele procedure bij de rechter heel lang duurt en met veel stappen is.

Een regelrechter

U kunt het probleem ook bij de zogenaamde ‘regelrechter’ neerleggen. Dit is goedkoper en sneller dan een civiele procedure. Belangrijk is dat u en de overlastgever beiden deze regelrechter om hulp willen vragen. En beiden openstaan voor een gesprek. De regelrechter onderzoekt samen in een goed gesprek met de partijen of u er samen uitkomt. Lukt dat niet, dan hakt de regelrechter de knoop door. Het blijft een rechtszaak, dus de uitspraak is bindend. De kosten voor iedere partij zijn € 40,-. Regelrechter: website Rechtbank Rotterdam onder ‘Regels en procedures’. U kunt ook mailen of bellen naar 088 - 361 19 61.

Zorgen over iemand in de buurt

Als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving, stuur dan een e-mail naar het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD.