Kamerbrief over vergunning Rijkswaterstaat aan Chemours voor lozen PFOA en GenX

Onlangs verstuurde de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief aan de Tweede Kamer over het voornemen van Rijkswaterstaat om een Waterwet-vergunning te verlenen aan Chemours. Deze vergunning betreft de rechtstreekse lozing van water vanaf het terrein van Chemours op de rivier Beneden-Merwede. In dit afvoerwater is ook GenX en PFOA aanwezig.

In de brief wordt toegelicht dat deze lozing de afvoer van regenwater betreft. GenX-stoffen en PFOA (in het verleden) zijn via de uitstoot naar de lucht neergeslagen in de wijde omgeving, juist ook op het terrein, de gebouwen en installaties van Chemours zelf. Een deel daarvan wordt door het regenwater mee afgevoerd naar de rivier. De jaarvracht van de GenX-stoffen is met maximaal 5 kg relatief klein ten opzichte van de jaarvracht via de indirecte lozing via het riool (zoals in de raadsinformatiebrief van 26 maart 2019 aangegeven neemt de vergunde jaarvracht van GenX via de indirecte lozing af van 2.035 kg in 2018, naar 140 kg in 2019 en naar 20 kg per 2021).
Het betreft hier het terrein van Chemours, tevens de veroorzaker van de verontreiniging met PFOA en GenX. Maar deze stoffen zijn in een wijde omgeving van het bedrijf terecht gekomen, waardoor de problematiek hoe om te gaan met de verspreiding en lozing van verhoogde achtergrondwaarden van PFOA en GenX zich niet beperkt tot afvoerwater van het bedrijfsterrein. Wij zijn en blijven van mening dat deze stoffen niet thuishoren in het milieu. Maar nu dit helaas een feit is, moet hier op juiste wijze mee omgegaan worden. Het is in belangrijke mate aan het Rijk om die kaders te bepalen, zowel voor bodem en grondverzet als voor het oppervlaktewater.

Dordrecht zal de ontwerpvergunning van Rijkswaterstaat samen met Sliedrecht en Papendrecht laten beoordelen door onze extern adviseur.