PFOA-bloedproef aangekondigd door staatssecretaris

In een Tweede Kamerdebat heeft staatssecretaris Dijksma vanmorgen aangegeven dat er voor direct omwonenden van Chemours een (nieuwe) mogelijkheid komt om bloed te laten testen op PFOA. De staatssecretaris zei dat het plan is dat iedereen die tussen 1970 en 2012 minimaal een jaar in het effectgebied woonde en niet al eerder getest is, in principe de mogelijkheid krijgt om zich te laten testen.

Met de regeling komt de staatssecretaris tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Die heeft daarover op 23 mei 2017 een motie aangenomen. Het ministerie is vervolgens in gesprek gegaan met de betrokken gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Daarbij heeft zij ook gekeken naar de regelingen die eerder in Dordrecht en Sliedrecht zijn gebruikt.

De precieze uitvoeringsregeling ligt naar verwachting binnen enkele weken bij de gemeenten ter besluitvorming voor. Zodra dit afgerond is, zetten we alle gemeentelijke communicatiekanalen in om (oud-)inwoners te informeren over de regeling van het ministerie.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat mensen die een PFOA-bloedtest willen contact op kunnen nemen met de gemeente. Op dit moment is de regeling echter nog niet definitief en vastgesteld. Wij verzoeken geïnteresseerden daarom nadere informatie nog even af te wachten.