Maandag 29 mei 2017 informatiebijeenkomst rapporten RIVM

De informatiebijeenkomst over de onlangs verschenen rapporten van het RIVM over PFOA vindt plaats op maandag 29 mei in de Lockhorst, Sportlaan 1 in Sliedrecht.

Bekijk de rapporten

Het RIVM geeft een toelichting op het steekproef-bloedonderzoek onder omwonenden van Chemours en DuPont en het literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van PFOA. De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de betrokken gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Omwonenden van de fabriek ontvangen begin volgende week een uitnodigingsbrief.

Het RIVM licht de rapporten toe in de grote zaal. Dat gebeurt zowel om 19.30 uur als om 20.30 uur. Omwonenden kunnen kiezen voor het tijdstip dat hen het beste uitkomt. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen over de rapporten en andere thema's die spelen rondom DuPont en Chemours. In de foyer kunnen bezoekers hiervoor terecht bij experts van onder meer het RIVM, Dienst Gezondheid & Jeugd en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De inloop is vanaf 19.00 uur.

Locatie Sliedrecht

De wethouders van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht kondigden in een eerste reactie al aan dat er een gezamenlijke informatiebijeenkomst zou komen waarin het RIVM de rapporten toelicht. Er is gekozen voor een locatie in Sliedrecht, omdat daar de meeste deelnemers aan de steekproef wonen en het grootste effectgebied in deze gemeente ligt.

Vragen

Er leven veel vragen rond PFOA. Mensen die vragen hebben over PFOA en gezondheid kunnen contact opnemen met de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) via tel 078 - 770 8500 of info@dienstgezondheidjeugd.nl. Mensen met klachten of zorgen over de eigen gezondheid kunnen contact opnemen met hun huisarts. De huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen zijn door de DG&J geïnformeerd over de uitkomsten van de rapporten.

Informatie

Meer informatie over PFOA en de onderzoeken is te vinden op de website van het RIVM. Daar staat een uitgebreid overzicht vragen en antwoorden.