Reactie gemeente Dordrecht op onvergunde lozing GenX door Chemours

De reactie van het college op de kamerbrief van minister Schultz van Haegen.

"Gisteravond zijn wij op de hoogte gesteld van de kamerbrief van minister Schultz van Haegen. Daarin geeft zij aan dat Chemours GenX-stoffen direct op de Merwede heeft geloosd zonder dat daar een vergunning voor was. Dit is een ernstige constatering.

We begrijpen dat er op dit moment nader onderzoek plaatsvindt door het bedrijf en Rijkswaterstaat naar de oorzaak van de lozing. Maar als er inderdaad sprake is van lozing zonder vergunning, dan zijn wij daar als college van Dordrecht ronduit kwaad over. We dringen erop aan dat het ministerie dan snel en streng handhaaft.

Vanochtend hebben we contact gehad met de directeur van Chemours. We hebben onze zorg geuit. Het gaat hier om onze stad, onze inwoners. Het is weer een hoofdstuk in het dossier Chemours en DuPont dat zorgt voor onrust en commotie in de stad. Het bedrijf weet als geen ander dat zij onder een vergrootglas ligt. Het bedrijf heeft aangegeven het geschade vertrouwen van de stad te willen herstellen. Het bedrijf heeft gezegd de dialoog te willen voeren met college, raad en stad. Wij hebben hen meer dan eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat dit niet bij woorden blijft, maar vertaald wordt in acties.

Het bedrijf heeft steeds aangegeven binnen de kaders van de vergunningen te opereren. Dat heeft Chemours volgens de minister niet gedaan. De minister heeft aangegeven deze overtreding streng te zullen aanpakken, ondanks dat de hoeveelheden beperkt zijn en er geen extra effect op de omgeving wordt verwacht. Wij steunen haar daarin ten zeerste. Het gaat om het principe. Vergunningen zijn er niet voor niets. Daar heb je je aan te houden, dat weet Chemours als geen ander.

Er vindt dus nog nader onderzoek plaats door het bedrijf en Rijkswaterstaat naar de oorzaak van de lozing. Wij verwachten dat daar snel duidelijkheid over komt en informeren u via deze website.

Bekijk de kamerbrief