Chemours in beroep tegen aangescherpte vergunning

De gedeputeerden Rik Janssen en Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland schrijven in een brief aan provinciale staten dat Chemours in beroep is gegaan tegen de aanscherping van de milieuvergunning.

De provincie heeft de vergunning van Chemours op 21 april 2017 aangescherpt en daarmee de vergunde uitstoot van GenX-stoffen naar lucht en water flink teruggedrongen. De uitstoot naar het water is verlaagd tot het niveau waarbij volgens Rijkswaterstaat ook op de lange termijn de drinkwaterkwaliteit kan voldoen aan de norm voor veilig drinkwater (2035 kg per jaar). De gemeente Dordrecht heeft, samen met de gemeente Sliedrecht, de provincie daarin gesteund. Dit vanuit het belang van veilig drinkwater en een veilige leefomgeving.

Geen uitleg

Chemours heeft eerder aangegeven zich te willen committeren aan deze beperking, behalve voor de uitstoot van de stof E1 naar de lucht. Daartegen had Chemours beroep aangetekend.
Op 20 juli 2017 is de provincie door de rechtbank Den Haag echter geïnformeerd dat Chemours het beroep heeft aangevuld en in feite de hele wijziging van de vergunning aanvecht. Chemours heeft daarbij geen uitleg gegeven aan de provincie.

In werking

Het bedrijf heeft overigens geen voorlopige voorziening aangevraagd tegen de vergunningswijziging. Dat betekent dat het besluit om de emissies te verlagen gewoon in werking is getreden, maar dat het nog niet onherroepelijk is tot de rechter oordeelt over de ingediende beroepschriften.

Het uiteindelijke oordeel is dus aan de rechter. Maar het besluit is al wel in werking getreden en dus zal de provincie scherp toezien op de naleving van de (verlaagde) vergunde emissies en handhaven als die worden overschreden.

Zeer verbolgen

Het standpunt van de gemeente is dat dergelijke stoffen niet in het milieu horen. Wij zetten ons daarom met betrokken gemeenten en provincie in om de uitstoot van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk terug te dringen. De provincie heeft de vergunning voor GenX zo ver als nu mogelijk aangescherpt. Wij vinden nadrukkelijk dat het bedrijf zich daar ook bij moet neerleggen.

We vinden dat Chemours maximaal moet inzetten op het voorkomen van uitstoot van gevaarlijke stoffen. Chemours heeft aangegeven hier ook naar te willen handelen. De actie om beroep aan te tekenen tegen de vergunningswijziging strookt daar absoluut niet mee. De gemeente Dordrecht is daar zeer verbolgen over en zal dit aan het bedrijf kenbaar maken. Het gaat niet om woorden, maar om daden.