Media-aandacht kwaliteit drinkwater en lozing GenX

Diverse media berichten vandaag over de kwaliteit van het drinkwater in relatie tot lozing van GenX op de rivier de Merwede door Chemours. Dit betreft niet het drinkwater in Dordrecht. Het drinkwater van Evides komt niet uit de Merwede.

De gemeente steunt de inzet van de provincie om de uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht en water door Dupont en Chemours terug te dringen. Wij werken daarin nauw samen met andere gemeenten in onze regio.

Ook in de laatste raadsinformatiebrief (pdf, 143 kB) is een passage over drinkwater en het terugdringen van de uitstoot van GenX opgenomen (pagina 2 en 3).