Grondwater onder voormalige stortplaatsen onderzocht op PFOA

De gemeente Dordrecht heeft het grondwater onder de voormalige stortplaatsen Crayestein-Oost, Merwedepolder, Polder Stededijk en Transberg onderzocht op perfluoroctaanzuur (PFOA).

In al deze voormalige stortplaatsen is in het grondwater lichte tot zeer lichte gehalten PFOA aangetroffen, maar nergens wordt de voorlopige risicogrens voor PFOA in grondwater (248 ug/l) overschreden. Ook de stortplaatsen die onder bevoegdheden van de provincie vallen zijn onderzocht.

Lees meer op de pagina Bodem en moestuinen.